Structureel overleg inhoud en invoering raam-cao uitgeverijbedrijf

vrijdag 13 december 2013

Gelijktijdig met het overleg over de cao voor dagbladjournalisten vinden er ook gesprekken plaats over een bundeling van meerdere cao’s in één raam-cao voor het uitgeverijbedrijf. De sectiebesturen van de NVJ hebben uitgesproken dat een raam-cao een optie is, maar alleen als daarin een significant journalistiek arbeidsvoorwaardenpakket zichtbaar is. Vanaf 20 december zal hierover om de week worden onderhandeld.

Een raam-cao is een raamwerk van meerdere cao’s. In totaal zijn er zes cao’s die onderdeel kunnen worden van die ene cao. Vier daarvan zijn alleen voor journalisten en twee zijn voor administratief personeel.

De sectiebesturen willen in feite een journalistieke cao binnen een dergelijk raamwerk. Op basis van dat zeer heldere standpunt voert de NVJ nu overleg met andere bonden en werkgevers. Dit overleg wordt overigens al bijna anderhalf jaar gevoerd en zal zeker nog maanden vergen. Het is geen sinecure alle werknemersbelangen met de belangen van de werkgevers te verenigen. Dit lijkt bijna onmogelijk op bijvoorbeeld pensioengebied en eenvoudiger op andere vlakken, zoals inhoud arbeidsovereenkomst.

Vanaf 20 december zullen alle partijen om de week overleg voeren over de inhoud van de raam-cao, moment van invoering en de noodzakelijke overgangsmaatregelen.