Structurele salarisachterstand vaktijdschriftjournalisten

maandag 29 juni 2009

Vaktijdschriftjournalisten hebben ten opzichte van hun collega’s in de publieks- en opinietijdschriften een structurele salarisachterstand die kan oplopen tot wel 1000 euro per maand. Dit is de uitkomst van een inventarisatie door HAY Adviesgroep. HAY concludeert dat de eisen die gesteld worden aan vaktijdschriftjournalisten, niet wezenlijk afwijken van de eisen die aan overige journalisten worden gesteld. Al bijna een jaar is de NVJ, sectie vaktijdschriften, in overleg met de werkgevers over een nieuw loongebouw voor vaktijdschrift journalisten.

Hay Adviesgroep is, net zoals destijds bij het ontwikkelen van nieuwe loongebouwen voor BTU en PUOP (Publieks- en Opinie Bladen), betrokken bij het inventariseren van relevante gegevens over de positie van deze groep journalisten. Daaruit blijkt onder andere dat de eisen die gesteld worden aan vaktijdschriftjournalisten, niet wezenlijk afwijken van de eisen (opleiding, kennis, kunde en vaardigheden) die aan overige journalisten worden gesteld. De inventarisatiefase is inmiddels afgerond. De volgende stap ging om het waarderen van de verschillende functies met zogenoemde 'Hay punten'. De uitkomst van die vergelijking maakt duidelijk dat er sprake is van een structurele salarisachterstand van vak ten opzichte van publieks/opinie, die kan oplopen tot wel 1000 euro per maand.
Een vergelijking:
- Een beginnend redacteur verdient binnen publieks/opinie 2067 tot 3077 euro per maand; binnen vak 2038 tot 2840.
- Een ervaren redacteur verdient binnen publieks/opinie 2305 tot 3841 euro per maand; binnen vak 2396 tot 3436.
- Een zeer ervaren redacteur verdient binnen publieks/opinie 2763 tot 4603 euro per maand; binnen vak 2583 tot 3681.

De paritaire studiecommissie die de marktconformiteit van vaktijdschrift journalisten onderzoekt, is nog niet toe aan conclusies, laat staan aan aanbevelingen aan de CAO partijen. Wel gaat zij nu de laatste fase in waarin met name de marktconformiteit van het loongebouw getoetst moet worden aan die van werknemers in vergelijkbare beroepen (qua opleiding, zwaarte van de functie, etc.). Direct na de zomer worden de werkzaamheden voortgezet. De NVJ zet in op een beloningsstructuur die recht doet aan het vak van vaktijdschrift journalisten. 'Op dit moment willen de werkgevers met name de arbeidsproblematiek betrekken bij het overleg', zegt NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. 'Wij vinden dat je ook naar de belangen in de toekomst moet kijken. Je zult ook op de lange termijn gekwalificeerde journalisten moeten kunnen werven om ze niet te verliezen andere sectoren waarin hoger beloond wordt.'