Subsidieaanvraag onderzoeksjournalistiek voor schrijvende-, audiovisuele- en fotojournalisten

maandag 15 oktober 2018

Tot 29 oktober kunnen via het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (BJP) subsidieaanvragen worden ingediend in het kader van de Regeling Onderzoeksjournalistiek. De regeling staat open voor zowel freelance schrijvende -, audiovisuele -  als fotojournalisten.

De Regeling Onderzoeksjournalistiek is bedoeld om diepgravende en tijdrovende onderzoeksjournalistieke projecten mogelijk te maken, die uitmonden in onder andere (series) of reportages, longreads, fotoproducties, boek en audio(visuele) of online producties. Bij de beoordeling van de projectvoorstellen wordt de definitie van onderzoeksjournalistiek gehanteerd die gebaseerd is op die van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). 

Voor wie?

Journalisten kunnen individueel of in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Jonge journalisten worden nadrukkelijk uitgenodigd om subsidie aan te vragen. Een deel van de beschikbare gelden is bestemd voor projecten gepubliceerd door lokale en regionale media.

Beschikbare subsidie

De honorariumvergoeding bedraagt  €1.750,- per persoon per fulltime maand; onkostenvergoeding, a fond perdu.

Indienen

Je kunt een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier op de website van het Fonds BJP. Kijk voor de procedure op de website van het Fonds BJP

Pilotjaar Regeling Onderzoeksjournalistiek

Er is in totaal één miljoen euro beschikbaar om goede, onafhankelijke onderzoeksjournalistiek te ondersteunen. Dit bedrag komt uit het budget van vijf miljoen euro per jaar dat in het regeerakkoord is gereserveerd voor de structurele versterking van de onderzoeksjournalistiek.

Naast één miljoen aan het Fonds BJP is drie miljoen euro aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Waar het Fonds BJP individuele journalisten steunt, richt het Stimuleringsfonds zich op de journalistieke infrastructuur (deze deadline is inmiddels verstreken). Voor beide fondsen is sprake van een pilot voor een jaar, zodat ervaring kan worden opgedaan met deze nieuwe regeling.