Succesvol actievoeren tegen bezuinigingen: ‘Massa is kassa’

maandag 14 oktober 2013

Het actievoeren tegen de aangekondigde bezuinigingen bij de publieke omroepen heeft geloond. De 100 miljoen extra bezuiniging na 2016 wordt in het nieuwe begrotingsakkoord gehalveerd tot 50 miljoen euro. Ook de protesten tegen de aftrekposten bij zzp’ers hebben ertoe geleid dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek van de baan is.

In het nieuwe begrotingsakkoord staat nu 50 miljoen euro aan bezuinigingen bij de publieke omroepen gepland. Het kabinet wilde na 2016 nog eens 100 miljoen euro extra bij de publieke omroep bezuinigen, nadat er al een bezuinigingsronde van 200 miljoen was ingezet. Met actiespots op tv en radio brachten publieke omroepen de tv-kijkers over de mogelijke gevolgen van deze extra bezuiniging op de hoogte. Ruim 260.000 tv-kijkers hebben een online petitie ondertekend. Marc Visch, omroepsecretaris van de NVJ is blij dat de helft van de extra bezuiniging geschrapt is. Wel vindt hij dat de overige 50 miljoen niet vergeten mag worden. ‘De 200 miljoen bezuiniging was exorbitant en daar komt dus ondanks het Herfstakkoord, nog eens 50 miljoen bovenop. Bovendien ben ik heel benieuwd waar dit gaat landen. De landelijke omroep zal zeggen dat ze al een forse bezuiniging te verwerken heeft gehad. De regionale omroepen zullen steun vinden bij D66, naar verluidt de initiatiefnemer van het deels schrappen van deze bezuiniging, en zeggen dat verder korten op de regionale omroep onverantwoord is. De kleine christelijke partijen SGP en CU zullen pleiten voor de niet-lid-gebonden levensbeschouwelijke omroepen die hun programmabudget zagen verdwijnen. En dan is er nog het Mediafonds; korten op hun budget zal de slagkracht doen verdwijnen. Kortom: veel belanghebbenden die graag willen profiteren van de halvering van deze korting.’

Zzp’ ers
Uit het begrotingsakkoord dat vrijdag 11 oktober werd gesloten, blijkt ook dat de bezuinigingen op de zelfstandigenaftrek niet doorgaan. Meer dan 67.000 mensen ondertekenden afgelopen maand de online petitie tegen de maatregelen. Die verlaging van de zelfstandigenaftrek is nu van de baan, waardoor er met name aan de wens van D66 en VVD wordt voldaan. Wel wil het kabinet 100 miljoen euro binnenhalen met de bestrijding van schijnconstructies (werkgevers halen ontslagen werknemers weer binnen als zelfstandig ondernemer). In het akkoord staat verder te lezen dat het kabinet vaart gaat maken met een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.
Het goede nieuws is mede te danken aan gezamenlijke acties van de verschillende beroepsorganisaties, waaronder de NVJ. ‘De gezamenlijke actie van zzp- en andere beroepsorganisaties maakt duidelijk dat samenwerken nu meer dan ooit cruciaal is’, aldus Rosa García López van NVJ Freelance. ‘Massa is kassa. Het begrotingsakkoord is bovendien een bevestiging van de bijzondere positie van zelfstandige ondernemers die willens en weten ondernemers risico’s nemen.’