Succesvolle eerste OR-dag regionale omroepen

maandag 15 oktober 2018

De NVJ organiseerde op 9 oktober de eerste OR-dag voor de regionale omroepen. De ondernemingsraden van alle 13 regionale omroepen waren daarbij aanwezig. De OR-dag was vormgegeven op basis van de vooraf aangegeven actuele onderwerpen door de ondernemingsraden.

Duidelijk werd dat de verschillende ondernemingsraden verschillend omgaan met thema’s zoals werkdruk, samenwerking en strategie. Deze uitwisseling van de verschillende standpunten en werkwijzen werd als zeer positief ervaren. Daarom hebben de vertegenwoordigers van alle 13 ondernemingsraden van de regionale omroepen aangegeven de OR-dag jaarlijks te willen herhalen. De Ondernemingsraden van de Regionale Publieke Omroep (RPO) willen een betere en bredere samenwerking om zodoende in de toekomst slagvaardiger te kunnen handelen.

Een betere samenwerking op beleidsniveau werd ook door Gerard Schuiteman, voorzitter van RPO, bepleit. Schuiteman wees op het bestaande budget dat beschikbaar is voor innovatie en veranderingen bij de regionale omroepen. Hiervoor kunnen de omroepen op individueel en collectieve basis aanvraag voor indienen.