Tariefswijziging AD/Haagsche Courant

maandag 23 februari 2009

De NVJ wil samen met een aantal freelance fotografen een gesprek met algemeen hoofdredacteur Jan Bonjer om te praten over de tariefswijziging die AD/Haagsche Courant vorige week aankondigde.

Freelance fotografen worden niet meer per foto uitbetaald (50 euro) maar per dagdeel, 120 euro per vier uur, of 200 euro per acht uur. ‘De vraag is wat hierbij de verwachting is ten opzichte van het aantal foto’s dat binnen die tijd moet worden geproduceerd’, reageert freelance secretaris Ellie Speet. De NVJ heeft algemeen hoofdredacteur Jan Bonjer samen met enkele freelance fotografen om een gesprek gevraagd. ‘De vergoeding is zodanig dat de freelance fotograaf er ernstig in inkomen op achteruit gaat’. aldus Speet. ‘Niet alleen het inkomen, het is de fotografen ook een grote zorg hoe de kwaliteit van
AD/Haagsche Courant overeind blijft. Met de nieuwe honorering in het vooruitzicht, komen zij er ook niet aan toe hun investering op peil te houden noodzakelijk om kwalitatief fotomateriaal aan te leveren.’ De onrust onder fotografen zou de wereld uit zijn met meer duidelijkheid. ‘Met de productie van een verantwoord aantal foto’s binnen een dag of dagdeel zou noch het tarief, noch de kwaliteit omlaag hoeven te gaan.’

Naar aanleiding van de huidige tariefsontwikkelingen en de onrust hierover vraagt de NVJ naar de ervaringen van freelancers. Freelancers kunnen een mail sturen aan: freelance@nvj.nl onder vermelding van Tarieven.