Taskforce de Persgroep tekent bezwaar aan tegen Algemene Voorwaarden

donderdag 24 december 2015

De 'Taskforce de Persgroep' bestaande uit , NVJ, DuPho, FLA, BNO en collectieve beheersorganisaties (cbo's) Lira en Pictoright hebben woensdag 23 december hun gezamenlijke bezwaren inzake de Algemene Voorwaarden van de Persgroep duidelijk naar voren gebracht: de ruime omvang van de licentie, de eenmalige vergoeding die daar tegenover staat en de inperking van het ondernemerschap zoals die uit verschillende bepalingen voortvloeit. De Taskforce vraagt de Persgroep om schriftelijk te reageren voordat zij met elkaar in overleg treden.