Termijn inschrijving Instroomproject Dagbladen verlengd

woensdag 30 maart 2016

De inschrijvingstermijn voor dagbladen om mee te doen aan het Instroomproject Dagbladjournalistiek is verlengd tot 1 mei 2016. Dit heeft de NVJ afgesproken met het Nederlands Uitgeversverbond NUV. De streefdatum om per 1 april 50 jonge journalisten aan een ervaringsplek te helpen, is niet gehaald.

Maar liefst 50 jonge journalisten kunnen gebruik maken van het Instroomproject Dagbladjournalistiek in het kader van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf 2015-2016. Pas afgestudeerde journalisten tot 27 jaar kunnen vanaf 1 april 2016 of eerder een jaar lang ervaring op doen op een redactie.

Dit instroomproject staat los van het Instroomproject Jonge Dagbladjournalisten op basis van de voormalige Cao voor Dagbladjournalisten. Het grote verschil is dat bedrijven deelnemen op basis  van vrijwilligheid en dat de loonkosten van de instroomplekken boven de sterkte deels door de overheid worden gesubsidieerd.

Aan de slag

De kennismakingsplaats zelf is geen reguliere arbeidsplaats. Het gaat om een tijdelijke plaats boven de sterkte, waarbij zoals gezegd begeleiding een belangrijke plaats inneemt. De ervaring leert dat vele kennismakers na afloop van het project bij hetzelfde bedrijf of een andere uitgeverij op een gewone arbeidsplaats aan de slag komen.

Instroomproject in het kort

  • Instroom van 50 werkzoekende journalisten tot 27 jaar in het dagbladuitgeverijbedrijf;
  • De jongeren met een journalistieke opleiding worden boven de formatie aangenomen en krijgen een dienstverband van 1 jaar bij een dagbladuitgeverij op basis van de cao;
  • De aanstellingen vinden plaats per 1 mei 2016 of eerder;
  • NVJ Academy organiseert twee scholingsbijeenkomsten met een speciaal op de journalisten toegesneden programma over digitalisering en ondernemerschap;
  • De uitvoering van het project wordt verzorgd door het Bedrijfstakbureau in samenwerking met het fonds Jonge instromers Dagbladjournalisten;

Meer informatie over deelnemende titels volgt zo spoedig mogelijk op deze website.