Teruggave contributie NVJ

donderdag 7 november 2013

Het einde van het jaar nadert. Dan is het goed om te weten dat een aanzienlijk deel van de betaalde NVJ-contributie fiscaal aftrekbaar is. Afhankelijk van de belastingschaal is een NVJ-lid hierdoor bijna de helft goedkoper uit, namelijk 40 tot 52 procent. In de tweede week van november ontvangen NVJ-leden een jaaropgave van de gefactureerde contributiebijdrage. Deze opgaaf moet zo snel mogelijk ondertekend bij de loonadministratie van de werkgever worden ingeleverd. Daar wordt het bedrag verrekend bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering of het salaris van december.

Veelgestelde vragen over de Fiscale regeling NVJ contributie

Wat houdt de regeling precies in?
Via de fiscale contributieregeling krijgt u een gedeelte van de betaalde contributie in een jaar terug. Dit financieel voordeel krijgt u niet rechtstreeks van de NVJ terug, maar van uw werkgever die eenmalig de betaalde contributie verrekent met uw bruto maandsalaris. Uw voordeel kan al snel oplopen tot 40 of 52 procent korting op het betaalde contributiebedrag, ofwel ruim de helft van uw contributie.

Hoe komt het voordeel tot stand?
De betaalde contributie wordt eenmalig ingehouden op uw bruto maandsalaris. Hierdoor is dit bruto bedrag lager voor de berekening van belasting en sociale premies. U betaalt dus minder belasting en sociale premies. Het belastingtarief dat op u van toepassing is, is wel van invloed op de grootte van uw voordeel. Een fiscale regeling heeft geen invloed op uw netto salaris.

Kom ik in aanmerking voor een fiscale regeling?
Als de NVJ een voordelige fiscale regeling heeft afgesproken met uw werkgever, dan is dat in uw CAO vastgelegd. In bijna allle CAO’s, die de NVJ afsluit is dit inmiddels een vast onderdeel. Sla uw CAO dus na op de exacte inhoud van de regeling of informeer hierover bij de afdeling Personeelszaken of bij de NVJ op 020-3039710. Wanneer er geen voordelige fiscale regeling is afgesproken in uw CAO, dan kunt u uw werkgever – al dan niet via de Ondernemingsraad – hier natuurlijk wel om verzoeken of hier zelf een afspraak over maken met uw werkgever.

Hoe kan ik van de regeling gebruik maken?
Wanneer in uw CAO een fiscale regeling is opgenomen en u in november van de NVJ een jaaropgave van de betaalde contributie heeft ontvangen, levert u deze jaaropgave ondertekend in bij uw huidige werkgever. Als de regeling in de CAO is vastgelegd, dan is uw werkgever verplicht deze toe te passen. U blijft uw contributie gewoon betalen aan de NVJ.

Kan ik als freelancer ook profiteren van dit belastingvoordeel?
Ja, de contributie voor de NVJ wordt door de fiscus beschouwd als bedrijfskosten die kunnen worden afgetrokken van het bedrijfsresultaat. Alle freelance-leden van de NVJ hebben dan ook een soortgelijke brief met jaaropgave ontvangen.

Ik heb een jaaroverzicht ontvangen, maar ik ontvang ook een belastingvrije onkostenvergoeding.
Als bij de onderbouwing van de belastingvrije onkostenvergoeding de contributie voor een beroepsvereniging is genoemd en de vergoeding ook zodanig hoog is dat deze uit de onkostenvergoeding bekostigd kan worden, dan kunt u geen aanspraak maken op de fiscale teruggave. U ontvangt dan immers al een fiscaal vriendelijke vergoeding voor uw lidmaatschap. In andere gevallen kunt u gewoon van de fiscale korting gebruik maken.

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen, wat nu?
Komt u volgens uw CAO wel in aanmerking voor de fiscaalvriendelijke verrekening van de vakbondscontributie maar heeft u de jaaropgave niet ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij de NVJ (op werkdagen te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur via 020-3039710)

Kan ik contributie over voorgaande jaren ook laten verrekenen?
Nee, dat kan niet. Alleen betaalde contributie in het lopende kalenderjaar kan fiscaal verrekend worden. Lever dus de ondertekende jaaropgave zo snel mogelijk in bij de salarisadministratie en wacht niet tot eind december met inleveren.

Moet ik gebruikmaken van deze regeling?
Nee. De fiscaalvriendelijke verrekening van de vakbondscontributie levert financieel voordeel op, maar u bent niet verplicht eraan mee te doen.

Ik werk maar een gedeelte van dit jaar, wat nu?
U kunt gewoon uw jaaroverzicht ondertekend bij uw huidige werkgever inleveren, en het gehele bedrag wordt dan verrekend.

Ik heb dit jaar meerdere werkgevers gehad, wat nu?
U kunt gewoon uw jaaroverzicht ondertekend bij uw huidige werkgever inleveren, en het gehele bedrag wordt dan verrekend.

Mijn werkgever wil niet meedoen, wat nu?
Als de regeling in de CAO is vastgelegd, is de werkgever verplicht deze toe te passen. Als hij hier niet aan wil voldoen kunt u contact opnemen met de NVJ.

Mijn salarisadministratie weet niet hoe dit moet worden verwerkt.
Simpel gezegd: op de salarisstrook van bijvoorbeeld december, is de eerste post uw brutoloon. Van dat bedrag wordt de door u betaalde vakbondscontributie (te vinden op het jaaroverzicht) eerst afgetrokken.
Nu worden eerst de gebruikelijke inhoudingen uitgevoerd. En op de post daaronder wordt het eerder genoemde bedrag aan vakbondscontributie weer bij het loon opgeteld. Daaruit bestaat het fiscale voordeel.

Wanneer zal de verrekening door de werkgever plaatsvinden?
Het kan zijn dat er iets is afgesproken in de CAO en anders is het aan de werkgever om het verrekeningsmoment te bepalen. De verrekening vindt meestal in december plaats.

Heeft een fiscale regeling ook nadelen?
Wanneer de betaalde contributie wordt ingehouden op onderdelen van het salaris, die de basis vormen voor de berekening van dagloon, WAO en WW, kan dit een negatief effect hebben op de berekening van WAO en WW. De grondslag voor deze uitkeringen en pensioen wordt dan namelijk iets lager. Dit effect is echter zo klein dat het haast verwaarloosbaar is.
U vermijdt dit effect door de betaalde contributie te laten inhouden op bijvoorbeeld overwerk, eenmalige uitkeringen of een bonus. De grondslag blijft dan gelijk en er is dan geen negatief effect op WAO, WW of pensioen.

Ik ben gepensioneerd, heb ik nu ook recht op teruggave van de vakbondscontributie?
Nee. De fiscus geeft op haar eigen website aan dat vakbondscontributie niet tot het loon behoort. Dit betekent dus dat alleen mensen die LOON ontvangen gebruik kunnen maken van een dergelijke voorziening. Wel betaalt u in dit geval een aanzienlijke lagere NVJ-contributie. Bel met de NVJ als u nog niet als gepensioneerd lid bekend bent. Neem contact op met de ledenadministratie van de NVJ 020-3039710.

Ik heb een uitkering, heb ik nu ook recht op teruggave van de vakbondscontributie?
Nee. De fiscus geeft op haar eigen website aan dat vakbondscontributie niet tot het loon behoort. Dit betekent dus dat alleen mensen die LOON ontvangen gebruik kunnen maken van een dergelijke voorziening. Als u een uitkering ontvangt, komt u mogelijk in aanmerking voor contributievermindering op grond van een lager jaarinkomen.

Voor meer informatie:
Neem contact op met de ledenadministratie van de NVJ 020-3039710 of ledenadministratie@nvj.nl