Tijd om je tarief te indexeren

donderdag 11 november 2021

Ondernemers hogen hun tarieven elk jaar een beetje op. Door te indexeren blijven je inkomsten tenminste gelijk aan consumentenprijzen die ook elk jaar stijgen. Zeker nu met de hoge inflatie! De NVJ, NVF, Auteursbond en De Coöperatie roepen hun leden daarom op om hun tarieven professioneel te indexeren. Hier lees je hoe én met welk percentage je jouw tarief zou kunnen verhogen.

De jaarwisseling nadert, dit is het uitgelezen moment om de tarieven voor je werk tegen het licht te houden. Zijn die al jaren ongewijzigd? Dan doe je jezelf tekort en ben je een dief van je eigen portemonnee.

Milen van Boldrik, secretaris zelfstandigen zegt hierover: ‘Op dit moment is de inflatie met 3,5% het hoogste in 20 jaar: de prijzen om ons heen blijven maar stijgen. Het is meer dan ooit belangrijk om nu je opdrachtgevers te laten weten dat je een prijsindexatie toepast op je tarief’

Of zoals Fréderike Geerdink, journalist en NVJ Beleidsteamlid namens zelfstandigen op Twitter nog treffender stelt:  ‘Ja lieve opdrachtgever, ik kan ook 5% harder gaan werken maar die ruimte is er niet dus ik doe m'n prijzen 5% omhoog.’

Let op: indexeren is bedoeld om je inkomen op hetzelfde niveau te houden. Met de huidige inflatie van 3,5% betekent dit dat wat vorig jaar nog 100 euro kostte, nu 103,50 euro kost. Ben je van mening dat je ook een hogere beloning verdient vanwege je toegenomen vaardigheden en expertise? Dan is er niets op tegen om een hoger tarief bovenop de indexering te vragen.

Hoeveel vraag je?

De vraag is dan hoeveel er bij moet? Dat hangt ervan af. Heb je een sterke onderhandelingspositie, dan kun je makkelijker om een paar procent meer te vragen. Je kunt opdrachtgevers daar nu meteen over informeren. Het is vriendelijk om dit eerst aan te kondigen, bijvoorbeeld als je toch al een mailcontact of een telefoongesprek hebt.

Gebruik bijvoorbeeld onderstaande voorbeeldbrief:

Geachte [naam],

Wegens de gestegen productiekosten voor mijn werk sinds [jaartal waarin je oude tarief is afgesproken] zal ik vanaf 2022 het volgende tarief rekenen voor [product/dienst]: [bedrag per woord/uur/dag]. Opdrachten die momenteel al in uitvoering zijn, krijgt u nog gefactureerd voor het 2021-tarief. Ik verheug mij ook volgend jaar op onze samenwerking.

Stappenplan mediabedrijven

Hoe kun je nu het beste omgaan met grote mediaconglomeraten die tarieven eenzijdig vaststellen? Leg je hierbij niet zwijgend neer. Ga het gesprek in, je bent immers ondernemer en dat vinden die mediabedrijven ook. Overweeg bijvoorbeeld dit stappenplan:

1. Laat je inhoudelijke contactpersoon weten dat het na [x] jaar tijd is om weer eens over de tarieven te spreken, gezien de inflatie en gestegen productiekosten van journalistiek werk. Vraag deze contactpersoon wie hierover de overlegpartner is en eventueel of de contactpersoon bereid is deze overlegpartner te adviseren.

2. Gebruik als houvast voor de indexering de indexeercalculator van de Auteursbond. Vul je huidige tarief in en het jaar waarin dit is afgesproken. De calculator berekent je nieuwe tarief direct op basis van de vastgestelde consumentenprijsindex (CBS, tot en met 2019) en de ramingen van het CPB voor 2020 en 2021. 

Neem met deze uitkomst contact op met je overlegpartner, bijvoorbeeld zo:

Geachte …,

De ontwikkeling van de consumentenprijzen maakt het noodzakelijk om de indexering van mijn honorarium te bespreken. Onze laatste afspraak over de betaling voor mijn diensten is gemaakt in [jaartal]. Op basis van de consumentenprijsindex van het CBS en de ramingen van het Centraal Planbureau is het volgende tarief redelijk: [nieuw tarief] per woord/uur/dag/pagina. Graag verneem ik uw reactie.

Succes verzekerd? Nou nee. De overlegpartner kan overleg weigeren en botweg nee zeggen. Daarna ben je zelf weer aan zet om te bedenken hoe hard je het verder wilt spelen. Er kan ook een tegenvoorstel op tafel komen, dan ben je in elk geval in gesprek. Bedenk bij zo’n gesprek dat je niet meer vraagt dan het op peil blijven van je honorarium. Het gaat niet om extra geld, maar om handhaving van je koopkracht.

Kan de opdrachtgever ook besluiten om afscheid van je te nemen? Zeker, maar dat risico loop je als ondernemer altijd. Ook als je niet onderhandelt over je honorarium. Zorg daarom dat je meerdere klanten hebt, zodat je niet als een schijnzelfstandige afhankelijk bent van een opdrachtgever. En als je het op safe wilt spelen, spreid de indexering dan over een aantal jaren: elk  jaar een derde deel van je klanten.

Belangrijk om te weten:

Indexeren, zoals hier beschreven, is wat anders dan de loonsverhoging uit cao’s waarover de NVJ elk jaar afspraken maakt voor werkenden in de uitgeverij sector en bij de publieke omroep waardoor hun loon op peilt blijft. Doordat tarieven niet gekoppeld zijn aan de cao is de cao-indexatie (net als de CBP/CBS inflatie percentage) geen vanzelfsprekendheid voor freelancers. De NVJ pleit ervoor dat minimaal de cao-indexatie gekoppeld wordt aan de freelance tarieven omdat het oneerlijk is dat werkenden in dezelfde uitgeverijsector geen inflatiecorrectie krijgen alleen omdat ze freelancer zijn. Wij lanceren in het begin van 2022 daarom nog een tool om dat alsnog in beeld te krijgen. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Vragen of opmerkingen? Contacteer Milen van Boldrik (secretaris NVF & zelfstandigen) via mvanboldrik@nvj.nl