Tijd om je tarief te indexeren

dinsdag 24 november 2020

Ondernemers hogen hun tarieven elk jaar een beetje op. Met het indexeren blijven je inkomsten tenminste gelijk aan consumentenprijzen die ook elk jaar stijgen. De NVJ, NVF, Auteursbond en De Coöperatie roepen hun leden op om hun tarieven professioneel te indexeren. Doe je mee? Hier lees je hoe én met welk percentage je jouw tarief zou kunnen verhogen.

De jaarwisseling nadert, dit is het uitgelezen moment om de tarieven voor je werk tegen het licht te houden. Zijn die al jaren ongewijzigd? Dan doe je jezelf tekort, want ondanks de lage rente en de geringe inflatie zijn je kosten beslist niet gelijk gebleven. Indexeren is voor ondernemers volkomen normaal. Wie niet met enige regelmaat indexeert, is een dief van de eigen portemonnee.

Let op: indexeren is bedoeld om je inkomen op hetzelfde niveau te houden. Ben je van mening dat je een hogere beloning verdient vanwege je toegenomen vaardigheden en expertise? Dan is er niets op tegen om een hogere tarief bovenop de indexering te vragen.

Hoeveel vraag je?

De vraag is dan hoeveel er bij moet? Dat hangt ervan af. Heb je een sterke onderhandelingspositie, dan kun je makkelijker om een paar procent meer te vragen. Je kunt opdrachtgevers daar nu meteen over informeren. Het is vriendelijk om dit eerst aan te kondigen, bijvoorbeeld als je toch al een mailcontact of een telefoongesprek hebt.

Gebruik bijvoorbeeld onderstaande voorbeeldbrief:

Geachte [naam],

Wegens de gestegen productiekosten voor mijn werk sinds [jaartal waarin je oude tarief is afgesproken] zal ik vanaf 2019 het volgende tarief rekenen voor [product/dienst]: [bedrag per woord/uur/dag]. Opdrachten die momenteel al in uitvoering zijn, krijgt u nog gefactureerd voor het 2020-tarief. Ik verheug mij ook volgend jaar op onze samenwerking.

Stappenplan mediabedrijven

Hoe kun je nu het beste omgaan grote mediaconglomeraten die tarieven eenzijdig vaststellen? Leg je hierbij niet zwijgend neer. Ga het gesprek in, je bent immers ondernemer en dat vinden die mediabedrijven ook. Overweeg bijvoorbeeld dit stappenplan:

1. Laat je inhoudelijke contactpersoon weten dat het na [x] jaar tijd is om weer eens over de tarieven te spreken, gezien de inflatie en gestegen productiekosten van journalistiek werk. Vraag deze contactpersoon wie hierover de overlegpartner is en eventueel of de contactpersoon bereid is deze overlegpartner te adviseren.

2. Gebruik als houvast voor de indexering de indexeercalculator van de Auteursbond. Vul je huidige tarief in en het jaar waarin dit is afgesproken. De calculator berekent je nieuwe tarief direct op basis van de vastgestelde consumentenprijsindex (CBS, tot en met 2019) en de ramingen van het CPB voor 2020 en 2021. 

Neem met deze uitkomst contact op met je overlegpartner, bijvoorbeeld zo:

Geachte …,

De ontwikkeling van de consumentenprijzen maakt het noodzakelijk om de indexering van mijn honorarium te bespreken. Onze laatste afspraak over de betaling voor mijn diensten is gemaakt in [jaartal]. Op basis van de consumentenprijsindex van het CBS en de ramingen van het Centraal Planbureau is het volgende tarief redelijk: [nieuw tarief] per woord/uur/dag/pagina. Graag verneem ik uw reactie.

Succes verzekerd? Nou nee. De overlegpartner kan overleg weigeren en botweg nee zeggen. Daarna ben je zelf weer aan zet om te bedenken hoe hard je het verder wilt spelen. Er kan ook een tegenvoorstel op tafel komen, dan ben je in elk geval in gesprek. Bedenk bij zo’n gesprek dat je niet meer vraagt dan het op peil blijven van je honorarium. Het gaat niet om extra geld, maar om handhaving van je koopkracht.

Kan de opdrachtgever ook besluiten om afscheid van je te nemen? Zeker, maar dat risico loop je als ondernemer altijd. Ook als je niet onderhandelt over je honorarium. Zorg daarom dat je meerdere klanten hebt, zodat je niet als een schijnzelfstandige afhankelijk bent van de luimen van die ene. En als je het op safe wilt spelen, spreid de indexering dan over een aantal jaren: een derde van je klanten bij de komende jaarwisseling, de andere twee delen eind 2020 en eind 2021, en in 2022 begint de cyclus opnieuw.