TMG-contract: niet tekenen, wel aan te passen

maandag 26 januari 2009

De NVJ waarschuwt freelance-auteurs die een nieuwe Overeenkomst van Opdracht van de Telegraaf Media Groep (TMG) hebben ontvangen, dat de bepalingen zeer eenzijdig zijn in het voordeel van TMG. Het algemeen advies luidt dan ook: niet tekenen.

Volgens de NVJ suggereert TMG in de begeleidende brief dat dit contract gaat over de algemene werkverhouding (VAR) tussen de Telegraaf en de auteur. ‘Maar in feite hebben de belangrijkste bepalingen betrekking op het auteursrecht en de aansprakelijkheid’, aldus Ellie Speet, secretaris van de sectie Freelance. Als niet tekenen onverhoopt tot gevolg heeft dat opdrachten uitblijven en de auteur toch voor deze opdrachtgever wil blijven werken, dan is het advies om het contract aan te passen. Dat kan door een aantal bepalingen door te halen en te voorzien van commentaar. Het is verstandig om een kopie te maken voor de eigen administratie.

Het gaat om de volgende bepalingen:

Artikel 7 Gebruiksrechten – het hele artikel van 7.1 t/m 7.10 doorhalen. – toevoegen: De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever een licentie tot gebruik overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Artikel 8 Volmacht – het hele artikel van 8.1 t/m 8.2 doorhalen.

Artikel 10 Toepasselijke voorschriften – toevoegen […] inzake de naleving van de Mededingingswet, voorzover bekend.

Artikel 11 Belastingen en premies – het hele artikel 11.1 t/m 11.9 doorhalen. – toevoegen: Regeling volgens Convenant met NUV. Indien inkomsten voornamelijk uit royalty’s bestaan of minder dan € 7.200,- bruto per jaar (zullen) bedragen, is de VAR niet verplicht. Anders is de VAR voldoende en wordt deze alsnog toegestuurd.

Artikel 12 Vergoeding – art. 12.2 aanpassen: […] In de vergoeding zijn niet inbegrepen alle kosten die in verband staan met de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden, zoals bijv. reis- en overige onkosten.

Artikel 13 Facturatie en betaling – art. 13.4 en 13.6 doorhalen.

Artikel 16 Non-concurrentie – het hele artikel doorhalen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid en vrijwaring – het hele artikel doorhalen.

Artikel 20 Beëindiging – artikel 20.1 aanpassen: […] met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden te beëindigen […]. – rest van het artikel van 20.2 t/m 20.5 doorhalen en toevoegen : Beëindiging conform NDP-regeling.

Artikel 23 Slotbepalingen – art. 23.1, 23.6 en 23.7 doorhalen.

Meer informatie: sectie Freelance, Ellie Speet, 020 6766771.