TMG mag niet afwijken van CAO-afspraken

donderdag 10 september 2009

De NVJ keurt het verzoek van Telegraaf Media Groep af, waarin toestemming wordt gevraagd om tijdelijk van bestaande CAO-afspraken af te wijken. TMG heeft vorige maand om instemming gevraagd met een operatie waarbij alle TMG-medewerkers eenmalig verplicht vier vakantiedagen zouden moeten inleveren.

NVJ vindt dat er uitsluitend in noodsituaties eventueel van een CAO kan worden afgeweken. Die noodsituatie blijkt echter niet uit de laatste kwartaalcijfers. Bovendien erkennen de vakorganisaties de economische problemen en zijn hieraan tegemoet gekomen door het sociaal akkoord, dat ondermeer voorziet in een zeer gematigde loonontwikkeling, aldus NVJ.