Toelichting overname van Hollandse Hoogte; onzekerheid niet weggenomen

donderdag 21 juni 2018

Bas van Beek, CEO van Hollandse Hoogte, heeft woensdag 20 juni in een bijeenkomst met zo’n 50 fotografen van Hollandse Hoogte, een toelichting gegeven over de overname door ANP van Hollandse Hoogte (HH).

De belangrijkste punten:

  • Bij de overname van Hollandse Hoogte door ANP, onderdeel van Talpa Network Holding, gaat Bas van Beek mee en wordt directeur bij ANP. Ook alle andere HH-personeelsleden gaan mee, met uitzondering van het directielid Cila d'Oliveira.
  • ANP en Hollandse Hoogte blijven naast elkaar bestaan. "De databases worden in elkaar geschoven".
  • ANP en HH hanteren verschillende verdienmodellen. "Bepaalde modellen zijn op termijn niet houdbaar en bepaalde modellen worden uitgebreid."
  • Bas van Beek wil een overlegorgaan initiëren met de fotografen, dat fungeert als een soort klankbordgroep.

Reactie NVF

De onzekerheid voor de fotografen over de vorm waarin de fotojournalistiek en beeldbanken een plaats krijgen binnen de nieuwe ANP-HH constructie is in beide gesprekken niet weggenomen, aldus de NVF. De meest relevante vragen zijn vooralsnog niet beantwoord. Factoren zoals het behoud van rechten en de zichtbaarheid in de database, zullen zich in de nabije toekomst moeten uitkristalliseren.

De NVF is zowel met ANP als HH continu in gesprek. Voor onze leden, die voor een groot deel leverancier van HH en ANP zijn, zullen we als NVF slagvaardig optreden.