Toetsing pensioenregeling Audax

donderdag 28 juni 2012

De NVJ toetst de nieuwe pensioenregeling van Audax of deze aan de minimum pensioenvoorwaarden van de CAO voldoet. Onlangs werd bekend dat journalisten en vormgevers bij uitgever Audax – met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 – maandelijks 5,25% werknemersdeel aan hun pensioen moeten bijdragen.

Volgens de Pensioenwet moet bij een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden een zodanig zwaarwichtig belang zijn van de werkgever, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. De NVJ wil van Audax horen wat dit zwaarwichtige belang is.

Ook kan er volgens de NVJ geen sprake zijn van een regeling waarvoor de belangen van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten wijken, als de premiebetaling met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. De NVJ wil daarom dat de regeling over een redelijke termijn wordt ingevoerd, bijvoorbeeld twee maanden na het houden van de presentatie voor het personeel. Verder zou het de redelijkheid van de maatregel ten goede komen als er een overgangsperiode van bijvoorbeeld 3 jaar wordt ingevoerd.

Werknemers zouden indien maatregelen ten aanzien van terugwerkende kracht en een overgangsperiode uitblijven, de eenzijdige wijziging van hun arbeidsvoorwaarden aan de rechter kunnen voorleggen.