TOGS-uitkering onder bepaalde voorwaarden voor fotografen met een studio aan huis

donderdag 30 april 2020

Sinds kort kunnen vanuit huis werkende fotografen onder bepaalde voorwaarden toch een beroep doen op de TOGS-regeling. Voorwaarde is wel dat de studio aan huis afgescheiden is van de privéwoning en een eigen opgang heeft.

foto: Hollandse Hoogte

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de noodmaatregelen om ondernemers tijdens de coronacrisis  te ondersteunen. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de vaste lasten, niet zijnde personeelskosten. Wie aan een uitgebreide lijst met voorwaarden voldoet, krijgt eenmalig € 4.000,- (belastingvrij).

In eerste instantie konden alleen bedrijven die direct getroffen werden door de kabinetsmaatregelen aanspraak maken op deze compensatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemingen die door de overheidsmaatregelen gedwongen waren hun deuren te sluiten. Inmiddels zijn ook de fotografen (SBI-code 74.20.1) tot deze regeling toegelaten. Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een TOGS-uitkering was de eis dat de onderneming fysiek gevestigd moest zijn op een ander adres dan het privé-adres van de ondernemer. Fotografen met een studio aan huis konden vielen daarmee buiten de boot.

Sinds kort kunnen vanuit huis werkende fotografen onder bepaalde voorwaarden toch een beroep doen op de TOGS-regeling. Voorwaarde is wel dat de studio aan huis afgescheiden is van de privéwoning en een eigen opgang heeft. Bij de aanvraag moeten hiervoor bewijsstukken worden aangeleverd. Dit kan in de vorm van een duidelijke foto van de eigen opgang, de belastingaangifte van het jaar 2019 waaruit blijkt dat de kosten en vaste lasten van de werkruimte fiscaal aftrekbaar zijn en/of een zakelijke huur- of koopovereenkomst. De volledige lijst met voorwaarden is hier te vinden.