Tony van der Meulen: ‘Drang naar journalistieke kwaliteit blijft’

donderdag 10 juni 2010

Tony van der Meulen, oud-hoofdredacteur van Brabants Dagblad, is kandidaat-lid van het NVJ-bestuur. Als hij op vrijdag 11 juni wordt gekozen gaat Van der Meulen zich bezighouden met het thema journalistieke kwaliteit, een nieuwe functie binnen het bestuur. ‘Moet de NVJ vaker haar stem verheffen als het journalistieke vak dreigt te verschralen?’

Als hoofdredacteur is Tony van der Meulen altijd meeschrijvend voorman gebleven en zo hoort het ook te zijn, vindt hij. Zijn jarenlange ervaring als hoofdredacteur bij onder andere Brabants Dagblad leidden tot een actieve betrokkenheid bij het journalistieke debat. ‘Daarin heb ik me beziggehouden met de vraag hoe het vak inhoudelijk kan blijven en niet verschraalt tot oppervlakkige leukigheden.’ Zijn engagement bracht de NVJ er toe om Van der Meulen te vragen bestuurslid te worden. ‘Een vakbond maakt zich terecht sterk voor werkgelegenheid. Maar je ziet steeds vaker dat journalisten die hun baan houden toch hun journalistieke ambacht verliezen.’ De bezuinigingen en reorganisaties bij de media zorgen voor een verlies aan journalistieke kwaliteit. Minder journalisten moeten meer werk verzetten. Bovendien worden werkzaamheden steeds breder. Een schrijver moet tegenwoordig ook een camera of een microfoon vasthouden. Maar heeft het inleveren van kwaliteit misschien ook te maken met andere media-interesses? ‘Er is heel veel aan de hand, er komen steeds meer nieuwe technieken bij, maar kwaliteit heeft niets te maken met de drager van een publicatie. Je hoeft geen bomen om te zagen om een goed stuk te schrijven. Journalistieke kwaliteit zal ook voortleven in nieuwe media.’

Als Tony van der Meulen op 11 juni wordt gekozen zal hij zich bezighouden met journalistieke kwaliteit, een nieuwe functie binnen het bestuur. ‘Vooropgesteld wil ik benadrukken dat ik zeker niet de eerste ben die dit onderwerp oppakt. Alleen gaan we hiermee nu structureler aan de slag. Allereerst ga ik onderzoek doen naar de vraag of een vakbond een taak heeft in het borgen van journalistieke kwaliteit en het bewaken van journalistieke diepgang. Moet de NVJ vaker haar stem verheffen als dit vak dreigt te verschralen? Vervolgens zullen we binnen de NVJ afspraken moeten maken over hoe eventueel beleid dat hieruit voortvloeit moet worden vormgegeven.’

In de komende maanden – ‘als ik word gekozen’ – zal Tony van der Meulen gesprekken voeren met collega’s, hoofdredacteuren en uitgevers.’ Zelf denkt hij wel een idee te hebben over het antwoord. ‘Ik geloof dat een deel van de arbeidsvreugde juist voortkomt uit de drang om journalistieke kwaliteit te leveren.’

Tony van der Meulen (Joure, 1946)
Tony van der Meulen begon na zijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde in 1971als reportageredacteur bij het Nieuwsblad van het Noorden / GPD. In 1979 vertrok hij naar het Utrechts Nieuwsblad waar hij begon eerst chef opinie, later adjunct hoofdredacteur werd. Bij opinieweekblad De Tijd werd hij in 1986 binnengehaald als hoofdredacteur. Van 1990 tot en met 2008 was Tony van der Meulen respectievelijk algemeen hoofdredacteur en schrijvend hoofdredacteur. Sinds 2008 is hij freelance journalist, columnist, auteur en debatleider. Tony van der Meulen was voorts ondermeer secretaris van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en is bestuurslid FreeVoice/Press Now en lid van de redactieraad van Villamedia.