Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd: Tozo 3

maandag 31 augustus 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers krijgt na Tozo 2 opnieuw een vervolg.  Ook de derde Tozo bestaat weer uit twee elementen: een tegemoetkoming voor levensonderhoud en de mogelijkheid voor het aanvragen van een lening ter hoogte van maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk.

Tozo 3 kan vanaf 1 oktober 2020 tot met 30 juni 2021 worden aangevraagd bij de woongemeente. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 3 zijn aangepast ten opzichte van Tozo 2.

Vermogenstoets

De partnertoets die bij Tozo 2 werd geïntroduceerd geldt ook in Tozo 3. Het inkomen van de partner telt dus mee voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling. Voor het sociaal minimum zie: https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum

Aan deze partnertoets wordt nu echter ook een vermogenstoets toegevoegd. Alleen zelfstandigen die minder dan € 46.520,- aan beschikbare geldmiddelen hebben, kunnen op grond van Tozo 3 aanspraak maken op de tegemoetkoming voor levensonderhoud. Denk hierbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden wordt buiten beschouwing gelaten.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Zelfstandigen die een Tozo 3-uitkering ontvangen kunnen vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De kosten hiervan worden gedragen door de gemeenten. Doel is om ondernemers te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt.

Einde Tozo

Eind juni 2021 eindigt Tozo. Vanaf 1 juli 2021 wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) weer ingesteld. De Bbz kan net als Tozo worden aangevraagd bij de gemeente waarin de ondernemer woonachtig is.

  • Voor meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers zie: Tozo.