De Tozo is verruimd: ook grenswerkers en AOW-ers kunnen aanspraak maken

woensdag 29 april 2020

Vanuit de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kunnen ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning tot het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal. Ook grenswerkers en AOW-ers kunnen nu aanspraak maken op de regeling.

foto: Inner Vision Pro / HH

Zelfstandigen in grenssituaties

Om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregelen moest een zelfstandige in Nederland wonen én zijn bedrijf in Nederland gevestigd zijn. Dankzij een wijziging van de regeling kunnen ook ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben (of andersom) een beroep doen op een deel van de Tozo-regeling.

Zo heeft de zelfstandige die in Nederland woont maar ergens anders binnen de EU zijn bedrijf heeft, recht op bijstand voor levensonderhoud. Voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal is hij aangewezen op het land waar zijn bedrijf gevestigd is. Andersom kan de zelfstandige die in een ander EU-land woont maar in Nederland zijn bedrijf heeft, in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet. Voor inkomensondersteuning  moet hij bij het land waar hij woont aankloppen. Uiteraard moet de ondernemer in beide situaties wel voldoen aan de overige voorwaarden van de Tozo.

AOW-gerechtigde zelfstandigen

Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is geregeld dat zelfstandige AOW’ers in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal (een lening dus). Ze kunnen echter geen aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud.

Naar verwachting is de ministeriële regeling voor deze uitbreiding eind april gereed.