Nieuws

Inleiding auteursrecht

Freelance journalisten en fotografen bezitten altijd zelf het auteursrecht op hun werk. Dit recht ontstaat automatisch door het schrijven van een artikel of het maken van een foto. Formaliteiten, zoals bijvoorbeeld inschrijving in een register, zijn hiervoor niet nodig. Ook het aanbrengen van een copyright-notice © bij het werk is niet verplicht. Lees meer over Inleiding auteursrecht

14 juli 2016

Portretrecht

Iemand die herkenbaar op een foto staat heeft een portretrecht. De wet maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt (art. 19-20 Auteurswet) en die zonder opdracht zijn gemaakt (art. 21 Auteurswet).

Wat is een portret?

Er is sprake van een portret als iemand herkenbaar is afgebeeld. Het gaat dus niet alleen om het gezicht, ook foto’s die en profil zijn genomen, kunnen onder een portret vallen in de zin van het portretrecht.  Lees meer over Portretrecht

14 juli 2016

Auteurscontractenrecht

Belangrijkste bepalingen uit het Auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 is de wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet heeft tot doel de positie van de maker ten opzichte van de exploitant te verstevigen. Makers, zoals journalisten en fotografen, zijn vaak de zwakkere partij bij overeenkomsten met grote uitgevers. Daarom heeft de wetgever een aantal maatregelen genomen om hun contractuele positie te versterken.

Op grond van het auteurscontractenrecht heb je recht op: Lees meer over Auteurscontractenrecht

14 juli 2016

Collectieve rechten

Naast het auteursrecht bestaan er voor de zelfstandig journalist ook belangen die alleen collectief kunnen worden behartigd. Voor het kopiëren van werk, het uitlenen van boeken of tijdschriften, het doorgeven van programma’s via de kabel of het opnemen van werk in readers wordt collectief geld geïnd.

Die vergoedingen zijn uit praktisch oogpunt niet individueel te innen. Het zijn de zogenoemde auteursrechtorganisaties die de volgende collectieve rechtenvergoedingen innen en verdelen: leenrecht, reprorecht, kabelrecht, thuiskopierecht en readerrecht. Lees meer over Collectieve rechten

14 juli 2016

Auteursrechtschending

Het gebeurt zeer regelmatig dat er op het internet artikelen of foto’s zonder toestemming van de maker worden gepubliceerd. Wat valt hiertegen te doen? Een freelance journalist of fotograaf kan – als maker – zelf optreden tegen inbreuken op het auteursrecht. Iedereen die verveelvoudigings- en/of openbaarmakingshandelingen verricht, is aan te spreken wegens inbreuk op het auteursrecht.

Civielrechtelijk zijn onder meer de volgende stappen mogelijk: Lees meer over Auteursrechtschending

14 juli 2016
Resultaat 1 - 10  (van 923)

Pagina's

Verfijn resultaten

Trefwoorden