Tussenstand onderhandelingen cao Uitgeverijbedrijf

woensdag 5 juli 2017

In het overleg over een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is vorige week een tussenstand bereikt over onder andere het structurele karakter van het persoonlijk keuzebudget (pkb). In het volgende overleg zullen partijen eerst andere belangrijke dossiers bespreken, zoals scholing, gelijk speelveld, loonsverhoging en pensioen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao verlopen tot nu toe moeizaam. Dat is de reden om nu eerst te praten over belangrijke dossiers die niet kunnen worden uitgesteld. Dit zijn onderwerpen die beide partijen hebben ingebracht in de voorstellenbrieven en worden geclusterd om schot in de zaak te blijven houden.

De onderhandelingen gaan door gedurende de zomermaanden met een driewekelijkse frequentie. Het eerstvolgende overleg is gepland op woensdag 12 juli.