Tweede Kamer akkoord met nieuwe, ruimere verlofregels

maandag 20 oktober 2014

De Tweede Kamer heeft op 14 oktober jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.  Als ook de Eerste Kamer met het voorstel akkoord gaat, betekent dit dat er een aantal verlofregels veranderen.

Het betreft onder meer de overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste levensperiode. Een andere maatregel uit het wetsvoorstel is de verlenging van het bevallingsverlof van de moeder bij langdurige ziekenhuisopname van het pasgeboren kind.

Verder regelt het wetsvoorstel dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarnaast kan kort- en langdurend zorgverlof straks worden opgenomen als men zorgt voor een huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders met wie men een sociale relatie heeft. Op dit moment mag er alleen zorgverlof worden opgenomen voor een zieke partner, kind of ouder.

Voor een compleet overzicht van de maatregelen zie: rijksoverheid.nl