Tweede Kamer stemt bijna unaniem in met structurele financiering voor PersVeilig

woensdag 12 oktober 2022

De Tweede Kamer heeft dinsdagavond nagenoeg unaniem ingestemd met een structurelere overheidsfinanciering van het project PersVeilig.

Foto Michel van Bergen/ANP

De motie daartoe werd door vrijwel alle partijen aangenomen. Alleen FVD stemde tegen. De ministeries van OCW en van Justitie en Veiligheid hebben toegezegd de financiering in ieder geval voort te zetten tot en met 2024. De intentie is ook na die periode PersVeilig te blijven steunen, maar daarvoor zal tegen die tijd opnieuw worden gekeken naar de precieze invulling.

De financiering zal worden ingezet voor het meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is, voor directe ondersteuning van journalisten bij vragen, voor gratis trainingen en ondersteuning van redacties bij implementatie van veiligheidsplannen en voor onderzoek, kennisvergaring en -overdracht. Om welk bedrag het precies zal gaan in de komende jaren is nog niet bekend.

Voorrang bij politie en OM

In de Kamerbrief over de steun aan PersVeilig bracht staatssecretaris van OCW Gunay Uslu ook het Protocol PersVeilig opnieuw onder de aandacht. Dat is ontwikkeld door de mediasector, de politie en het Openbaar Ministerie. In het protocol is afgesproken dat aangiften van strafbare feiten tegen journalisten voorrang krijgen bij de politie en het OM. Bovendien hanteert het OM een "verhoging van de strafeis met 200 procent voor delicten die tegen een journalist zijn gepleegd".

PersVeilig is een initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het openbaar ministerie. Het initiatief helpt journalisten zich te beschermen tegen geweld en intimidatie, zowel fysiek als online.