Tweede noodpakket voor ondernemers: TVL vervangt TOGS

dinsdag 26 mei 2020

Vorige week werd bekendgemaakt dat er een tweede noodpakket voor ondernemers komt. Onderdeel hiervan is de nieuwe regeling ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL).

De TVL helpt sommige ondernemingen bij het betalen van vaste lasten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is er uitdrukkelijk niet voor loonkosten. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Ondernemers krijgen op basis van de TVL, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro (netto) voor de komende drie maanden.

TVL geldt als opvolger van de TOGS

Anders dan de TOGS houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling, waaronder dus - onder strikte voorwaarden - fotografen. De TVL geldt als opvolger van de TOGS.  Om in aanmerking te komen voor een TVL-uitkering moet je in ieder geval voldoen aan de voorwaarden van de TOGS

Aanvragen vanaf half juni

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de regeling uitvoeren. Vanaf half juni kunnen er aanvragen worden gedaan. De TVL geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De exacte voorwaarden van de regeling zijn nog niet bekend en worden de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie over de TVL wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op onze website, www.rvo.nl en www.rijksoverheid.nl.


Op onze FAQ-pagina vind je veelgestelde vragen voor freelancers en werknemers over de coronacrisis