Tweede onderhandelingsronde omroep-cao

maandag 17 november 2014

Dinsdag vindt het tweede overleg tussen werkgevers en werknemers plaats over een nieuwe cao voor het Omroeppersoneel 2015. De NVJ zet in op een structurele loonsverhoging van 3 procent, gezien de achterblijvende koopkrachtontwikkeling. Verder stelt de NVJ een aangepaste contracteerregeling II voor, waarin de focus wordt gelegd op doorstroming van tijdelijk naar vast met behoud van flexibiliteit in de formatie en het terugdringen van oneigenlijk gebruik van flexibele contracten.