Twijfels over nut opheffing Psy

maandag 12 december 2011

Het bestuur van GGZ Nederland heeft besloten om de uitgave Psy met ingang van 1 juli 2012 op te heffen. Het uitgeven van een magazine, website en nieuwsbrief behoren niet tot de kerntaak van de branchevereniging. De reacties uit het veld bevestigen de aanname van de redactie. Men hecht veel waarde aan een onafhankelijk vakblad. De NVJ betreurt de stap van werkgever.

Ook de Ondernemingsraad van GGZ heeft twijfels over nut en noodzaak van het voorgenomen besluit. De NVJ zal waar mogelijk samen met de OR en de redactie optrekken om de tot een andere keuze te bewegen.