Uitbuiting

dinsdag 12 april 2016

'Teun van de Keuken meende ik te kennen als een serieuze journalist die het in zijn tv-programma Monitor met degelijk onderzoek opneemt voor mensen die zwak staan in het vaak adembenemende spel der maatschappelijke krachten. In zijn column in de Volkskrant van 8  april schrijft hij over de markt voor freelance (foto)journalisten, een onderwerp waar ik zelf ook iets vanaf weet.' Aldus Rimmer Mulder, oud-NVF voorzitter en oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant.

'Wat blijkt nu? Van de Keuken schrijft maar een eind weg.
Zonder zich een moment  te verdiepen in argumenten of achtergronden sabelt Van de Keuken de actie neer die de Nederlandse Vereniging van Journalisten voert tegen de forse verlaging van tarieven, die de Persgroep oplegt aan de freelancers die voor haar regionale kranten werken. Waar bemoeit de NVJ zich mee? Tarieven voor zelfstandigen komen tot stand door vraag en aanbod en wie niet tevreden is over het resultaat moet iets anders doen.

Dat is inderdaad de theorie maar iedereen weet dat de praktijk weerbarstiger is. De zo vaak geprezen marktwerking functioneert vaak niet doordat er geen evenwicht is tussen de partijen. Na alle reorganisaties en krimp bij de media zijn de freelance (foto)journalisten op een sterk verstoorde markt terecht gekomen.

De Persgroep staat als een van de twee grote dagbladuitgevers in Nederland ijzersterk tegenover de zelfstandigen die bijdragen aan haar kranten. Ze hoeft helemaal niet onderhandelen, maar hoeft slechts een brief te sturen met de nieuwe tarieven. Die zijn de afgelopen jaren al met tientallen procenten gedaald. Nu zijn de freelancers van de regionale dagbladen die de Persgroep vorig  jaar overnam van Wegener weer eens aan de beurt. Ze krijgen ruim 18 procent minder voor hun werk 'aangeboden'. Natuurlijk kan de NVJ, met steeds meer zelfstandigen onder haar leden, dat niet zo maar laten passeren. Maar volgens Van de Keuken moeten die zelfstandigen niet zeuren.  Als ze niet tevreden zijn moeten ze maar ander werk zoeken.  Nou ja, we weten nu tenminste wat zijn in Monitor geëtaleerde solidariteit waard is in de eigen beroepsgroep.'

Rimmer Mulder (foto: Maria Hermes)