Uitrol automatisch pageren gestart: cruciaal voor fotojournalisten

woensdag 24 oktober 2018

De politie is gestart met het gefaseerd invoeren van automatisch pageren. Dit doet zij niet in één keer maar per regionale éénheid. De eenheden Rotterdam en Den Haag zijn vandaag, dinsdag 23 oktober, als eerste eenheden gestart met het gefaseerd invoeren van automatisch pageren. Daarna volgt begin november de éénheid Oost - Brabant. De komende maanden volgen de andere éénheden. In totaal telt de Nederlandse politie tien regionale éénheden en de Landelijke Eenheid. Het Geïntegreerde Meldkamer Systeem (GMS) van alle regionale meldkamer is recentelijk voorzien van een nieuwe update waarbij de mogelijkheid is ontwikkeld om automatisch te gaan pageren. Zodra deze update door elke meldkamer is geïmplementeerd is het automatisch pageren van incidenten in elke politieregio een feit.

Met deze belangrijke ontwikkelingen verwacht de politie dat ‘uitval’ van P2000 meldingen aanmerkelijk vermindert en indirect het aantal persalarmeringen zal toenemen. Groot voordeel is dat fotojournalisten onder andere voorzien van de Landelijke Politie Perskaart (LPP) kort na start van het incident direct via P2000 een (pager)bericht krijgen waarbij informatie over het incident wordt gedeeld. Fotojournalisten kunnen op basis van deze informatie het nieuwsbelang van het incident afwegen en al dan niet foto's maken. De politie hoopt hierdoor stapsgewijs toe te kunnen werken tot het substantieel verminderen van het aantal klachten over niet of te laat gegeven persalarmeringen.

De nieuwe werkwijze zal in het voorjaar van 2019 worden geëvalueerd. Bij de evaluatie staan twee onderwerpen hoog op de agenda: de uitbreiding van de huidige persalarmeringslijst en exclusieve persalarmering voor perskaarthouders. Met deze belangrijke ontwikkeling wordt de persalarmering op landelijk niveau gestandaardiseerd. De inzet is er op gericht om ook regio's die tot nu toe nog niet via P2000 alarmeerden, ook gaan aansluiten op deze manier van werken.

De werkgroep Landelijke Politie Perskaart en de Politie zijn dit donderdag 18 oktober met elkaar overeengekomen. De werkgroep LPP zal de komende weken alle éénheden benaderen om per éénheid een bijeenkomst te organiseren voor politie en (foto)journalisten. De werkgroep is een voorstander van een goed contact tussen politie en (foto)journalisten en een bijeenkomst waar ze elkaar kunnen treffen kan hier aan bij dragen.

“Wim Hoonhout, hoofd communicatie van de eenheid Rotterdam; “Met het automatisch pageren komt de politie tegemoet aan de wens van de regionale en landelijke media dat we als organisatie automatisch lopende incidenten aan de media direct via P2000 kenbaar maken. Door allerlei oorzaken liep dat proces in het verleden niet optimaal. Met de mogelijkheid van automatisch pageren komen we tegemoet aan een breed gedragen voorstel vanuit de politie en de werkgroep Landelijke Politie Perskaart (LPP). Voor met name de regionale beroepsfotografen is dit echt een hele belangrijke doorbraak. Ik ben oprecht trots op deze ontwikkelingen die (te) lang heeft geduurd, maar dankzij vasthoudendheid van velen succesvol kan worden afgerond.”

Rosa García López, secretaris NVF/NVF en vertegenwoordiger van de werkgroep Landelijke Politie Perskaart (LPP): 'Dankzij automatisch pageren worden fotojournalisten op tijd gealarmeerd en kunnen ze zelf de overweging maken of een incident nieuwswaardig is. Na ruim zeven jaar overleg met de Nationale Politie is het een mijlpaal dat vandaag, dinsdag 23 oktober, eindelijk automatisch alarm wordt geslagen. Hulde aan de vasthoudendheid van de werkgroep Landelijke Politie Perskaart (LPP). Dit betekent niet dat we er al zijn: de huidige persalarmeringslijst moet worden uitgebreid en automatisch pageren moet uitsluitend toegankelijk worden voor LPP-kaarthouders. Beide punten staan hoog op het volgend overleg met de Nationale Politie. Maar voor nu: er is eindelijke een eerste en belangrijke stap gezet.'