Uitslag enquête cao Publieke Omroep: werkdruk, salaris en werkonzekerheid

dinsdag 25 juni 2019

Programmamakers werkzaam bij de Publieke Omroep maken zich grote zorgen over het achterblijvende salaris, de werkdruk en werkonzekerheid. Dit blijkt uit de enquête die de NVJ hield onder makers die vallen onder de cao Publieke Omroep. Maandag vond een eerste verkennend cao-overleg plaats tussen de werkgevers en werknemers. Hoewel de gevolgen van de omroepplannen van minister Slob ten tijde van het uitzetten van deze enquête nog niet bekend waren, geeft de uitslag een goed beeld over wat makers bij de Publieke Omroep belangrijk vinden én wat ze ervaren in hun dagelijks werk.

Honderden redacteuren en verslaggevers hebben de enquête ingevuld en daaruit blijkt met name de onderwerpen zoals het achterblijvende salaris, de werkdruk en werkonzekerheid zorgen baart. Vorige week werd bovendien de mediabrief van minister Slob gepubliceerd die bezuinigingen van tientallen miljoenen euro’s tot gevolg kan hebben: NVJ reactie.

De NVJ heeft de zorgen van de programmamakers tijdens het eerste verkennend gesprek in verband met de cao-onderhandelingen met de omroepwerkgevers besproken. Ook heeft de NVJ de mediabrief van minister Slob aangekaart. Omroepsecretaris Wais Shirbaz: ‘De keuze om nog verder te bezuinigen komt af van de regering. Maar de mediabrief doet niets af aan onze inzet voor de komende onderhandelingen. Dat de minister opnieuw op de publieke omroepen wil bezuinigen, heeft niets te maken met de inzet en de kwaliteit van het werk die de makers dag in dag uit leveren. De programmamakers werken keihard en dat zie je terug in de kwaliteit van de programma’s waar wekelijks miljoenen Nederlanders naar kijken. Wij willen dat dat gewaardeerd wordt.’

De inzet voor de nieuwe cao wordt binnenkort aan de NVJ leden werkzaam bij de Publieke Omroep voorgelegd. De enquête en Arbeidsvoorwaardennota van de NVJ zal de basis vormen van de inzetbrief.

De enquête onder de omroepjournalisten laat een aantal tendensen zien:

  • Werkdruk & salaris

De werkdruk is enorm gestegen. Er moet steeds meer werk worden gedaan met minder mensen, terwijl functies steeds complexer worden. De werk-privé balans en zelfs de gezondheid van mediamakers komt hiermee steeds meer onder druk te staan. En hoewel functies steeds zwaarder en ingewikkelder worden, stijgen de salarissen niet mee. Sowieso zijn de salarissen de laatste jaren achtergebleven terwijl het levensonderhoud stijgt.

 “De werkdruk neemt toe. Multimediaal wordt er veel van de verslaggever verwacht. Weekenddiensten, piketdiensten. Er wordt enorme loyaliteit verwacht. Die is er ook. Maar inmiddels maken we méér met minder mensen. En daarnaast al jaren uitgegroeid in de schaal.”

 

  • Werkonzekerheid

Verschillende groepen ervaren een toenemende vorm van werkonzekerheid. Zo is de positie van freelancers zwak en zijn er te veel losse contracten met alle gevolgen van dien.

“Freelancers en payrollers zijn al jaren een welkome aanvulling qua mankracht. Ze blijven echter veel te lang op die basis werkzaam wat zowel voor hen als het bedrijf veel nadelen met zich meebrengt. De flexschil moet echt kleiner!”

 

  • Inschaling online redacteuren

Tot slot kwam er nog één opvallend specifieke issue naar voren, die werd aangedragen door enkele jonge omroepmedewerkers. Het betreft hier de inschaling van online redacteuren, die achter lijkt te blijven zonder plausibele reden.

 “Waarom krijgen online redacteuren lagere salarissen dan reguliere redacteuren? En waarom worden deze functies niet benoemd in de cao?”