Uitspraak Ondernemingskamer onderzoek PCM

donderdag 10 januari 2008

De beroepsvereniging voor journalisten NVJ en vakbond FNV KIEM hebben kennis genomen van de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake PCM Uitgevers. NVJ en FNV KIEM hadden, op verzoek van haar leden, de Ondernemingskamer gevraagd een oordeel te geven over het gevoerde beleid van PCM Uitgevers in relatie tot de intrede en exit van de Engelse private equity investeerder APAX.

Bij de werknemers van PCM Uitgevers was grote behoefte aan informatie over het gevoerde beleid door directie en de aandeelhouders alsmede een onafhankelijke kijk op de gang van zaken.

De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat een verdergaand onderzoek noodzakelijk is. FNV KIEM en NVJ hopen dat hierdoor beter inzicht gegeven kan worden in de werkwijze van een private equity partij als APAX.

De NVJ is de beroepsvereniging van journalisten
FNV KIEM is vakbond voor de kunsten, informatie en media

Voor meer informatie:
NVJ: Bianca Rootsaert, telefoonnummer 06-51368653
FNV KIEM: Silja ten Wolde, telefoonnummer 06-51818114