Ultieme poging NVJ om tot cao-akkoord Publieke Omroep te komen

dinsdag 10 december 2019

De NVJ doet een ultieme poging om dit jaar nog tot een cao-akkoord te komen. Maar dan moeten de afspraken op het gebied van loon, terugdringen van werkdruk en tijdelijke contracten vele malen beter, zegt omroepsecretaris Wais Shirbaz. Dat hebben de programmamakers ons duidelijk laten weten.

Wat de programmamakers willen

In de afgelopen weken heeft de NVJ via gesprekken en een ledenraadpleging goed geluisterd naar de programmamakers. Enerzijds hechten zij waarde aan de inflatiecorrectie van 2019 en anderzijds stellen zij expliciet vast dat er nu echt aandacht moet komen voor betere arbeidsvoorwaarden en er een halt moet worden toegeroepen aan de onzekere contracten.

De NVJ en vakbonden FNV en CNV hebben woensdag 27 november een aangepast eindbod bij de werkgevers neergelegd. Dit eindvoorstel bevat een structurele loonsverhoging van in totaal 4,6% en concrete stappen in het terugdringen van tijdelijke en onzekere contracten.

Het behoud van koopkracht

‘Om koopkracht te kunnen behouden, moet een structurele verhoging van 2,6% in 2019 worden doorgevoerd; en dan 2% per 1 januari 2020’, legt de omroepsecretaris uit. ‘De verhoging van 2,6% komt precies overeen met het percentage dat de publieke omroepen in hun begroting gecompenseerd krijgen. Dat geld is dus beschikbaar! Een incidentele uitkering compenseert de hoge inflatie niet. Bovendien heeft dit een negatief effect op de opbouw van pensioen en andere regelingen, zoals de WW. De schade voor de werknemers is dus groter dan wat de werkgevers doen voorkomen.’

Volgens Shirbaz praat je op dit moment over een salarisverlies van -2,6% voor 6.000 omroepmedewerkers. ‘Bij RTL, de Uitgeverijsector en bij de door de overheid gesubsidieerde sector stijgen de salarissen in 2019 met gemiddeld 3%. Het is on­acceptabel dat in deze tijd van economische vooruitgang de programmamakers bij de publieke omroep een flink loonverlies moeten lijden.’

De werkgevers zijn nu aan zet. Shirbaz: ‘Wat ons betreft ligt het eindvoorstel nog steeds op tafel. We hopen dat de werk­gevers inzien dat ons eindvoorstel de beste eerste stap is naar een toekomstbestendige publieke omroep.’