UPDATE FJHEP: gesprekken DPG en Mediahuis

dinsdag 23 maart 2021

De NVJ/NVF heeft twee gesprekrondes gevoerd met de directies van DPG en Mediahuis over de beloning van freelance (foto) journalisten. Deze gesprekken maken onderdeel uit van een bredere strategie om tot betere tarieven en voorwaarden te komen voor freelancers en zijn oorspronkelijk gestart in de campagne Fotojournalistiek heeft een prijs (FJHEP).

De eerste gespreksronde met de mediahuizen is eind december 2020 afgerond. Al met al waren de uitkomsten niet op een niveau waar we tevreden mee konden zijn. Dit gold met name voor de regionale foto tarieven.

Vervolg gesprekken mediapartijen

Na het raadplegen van een groep betrokken fotojournalisten en het NVF bestuur kreeg de NVJ/NVF onverwachts een uitnodiging om opnieuw om de tafel te gaan. Dit onder druk van een mogelijke rechtszaak die door freelancers werd aangespannen om een billijk tarief te vragen via de rechter.

De vervolggesprekken zijn nog gaande. Mogelijk kunnen we een Fair Practice Code afspreken voor fotojournalisten waar we een minimum in de markt kunnen afspreken: dit om de weg naar beneden te stoppen en controleerbare afspraken te maken. Ook willen we wat doen aan de ruime doorplaatsingsmogelijkheden waar weinig tot geen vergoeding tegenover staat. Of dit gaat lukken is nog niet duidelijk.

Nee zeggen tegen te lage tarieven

De NVF zal er alles doen wat in hun macht ligt om de markt voor fotojournalisten te verbeteren. Dat dit moeilijk en taai is en de stapjes naar verbetering klein zijn zal niemand verbazen. Er ligt daarom ook een verantwoordelijkheid bij de individuele fotojournalist.

Wij willen onze leden dan ook echt op het hart drukken om nee te zeggen tegen onredelijk lage tarieven en voorstellen. We begrijpen dat dit moeilijk is en niet altijd kan, maar als een groot deel van ons akkoord blijft gaan met verslechtering op verslechtering zullen opdrachtgevers nooit veranderen.


Reacties en gedachtes hoe NVF jou hiermee kan helpen mogen naar Milen op mvanboldrik@nvj.nl.