UPDATE: oorlogsmolestrisico weer meeverzekerd

woensdag 9 maart 2022

Vorige week liet tussenpersoon DSV weten dat de verzekeraars van de apparatuurverzekering de dekking van het oorlogsmolestrisico voor Oekraïne, De Zwarte Zee of de Zee van Azov (de gehele kustlijn, inclusief Rusland en Oekraïne) hadden opgezegd. De afgelopen dagen heeft DSV met de verzekeraars gesproken, en hen inmiddels bereid gevonden, om het oorlogsrisico voor bestaande klanten weer mee te verzekeren. 

Verzekeren is weer mogelijk

Met ingang van heden is het voor bestaande verzekeringen die voor de opzegging al dekking boden weer mogelijk oorlogsmolest tijdelijk te verzekeren. De verzekeraar kan per melding de condities vaststellen en er geldt een maximale periode van 14 dagen. Daarna moet je die weer verlengen. Uitbreidingen en nieuwe verzekeringen zijn op dit moment nog niet mogelijk.

Hoe werkt het?

Je dient de reis vooraf bij de verzekeraar te melden. Als er direct dekking nodig is dan zal de dekking ingaan zodra de verzekeraar het verzoek via de mail heeft ontvangen. De verzekeraar zal dan zo spoedig mogelijk de dekking schriftelijk bevestigen en doorgeven of er extra premie is verschuldigd of andere voorwaarden van toepassing zijn. Als je dan besluit daar geen gebruik van te maken dan wordt er ook geen premie in rekening gebracht.

Kost dit extra premie?

Op dit moment zal er nog geen extra premie in rekening worden gebracht. Omdat de situatie in Oekraïne nog verder kan veranderen weten wij niet of er in de toekomst wel premie in rekening zal worden gebracht of andere voorwaarden zullen worden gesteld. Uiteraard blijven we hierover in gesprek met de verzekeraars. 

Tevreden

Dat deze situatie snel en adequaat is opgelost, bevestigt onze keuze om met DSV samen te werken. Dit levert al heel lang voor onze leden, zeker voor complexe zaken, een goed resultaat op.

INSI-convenant

Freelancers die afreizen naar oorlogsgebied wordt sterk aangeraden om afspraken te maken met hun opdrachtgever omtrent hun veiligheid. Onderdeel van het recente cao-akkoord Uitgeverijbedrijf is dat de werkgevers zich committeren aan het zogeheten INSI-convenant. Ook de meeste grote omroepen hebben het convenant ondertekend. Dit is een lijst van veiligheidsprincipes en -praktijken voor internationale nieuwsorganisaties en de freelancers die met hen samenwerken. Het convenant stelt dat freelancers in conflictgebieden dezelfde bescherming genieten als mensen in vaste dienst.