Urennorm zzp’ers: alle uren optellen

vrijdag 23 april 2010

Geen harde toezeggingen, wel twee jaar soepelheid bij het ‘aannemelijk maken’ van 1225 gewerkte uren. Wie in 2008 aan de ‘urennorm’ voor de zelfstandigenaftrek voldeed, kan bij de Belastingdienst in 2009 en 2010 op begrip rekenen; ook voor urenlang op internet zoeken naar mogelijke opdrachten. Dit heeft het gesprek van FNV Zelfstandigen Bouw met minister Jan Kees de Jager opgeleverd. De NVJ adviseert om het aantal uren zoeken naar werk zo goed mogelijk bij te houden.

Zelfstandigen worden aangeraden voor zichzelf zo goed mogelijk op te schrijven hoeveel uur ze aan het zoeken naar werk, het benaderen van klanten, het bijwerken van administratie en computerwerk hebben besteed. Voor de urennorm telt ook de tijd mee die gemoeid is met nadenken en praten over manieren om deze moeilijke tijd door te komen. Ook wordt geadviseerd om alle gesprekken met de Belastingdienst vast te leggen. Vraag altijd naar de naam van de betrokken ambtenaar en bewaar de aantekeningen bij je belastingpapieren. Dit om te voorkomen dat over vijf jaar een overijverige belastingambtenaar alsnog minder soepel optreedt.