Urgente oproep aan alle freelancers

vrijdag 23 december 2011

Maar liefst 78 freelancers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de NVJ van afgelopen vrijdag 16 december. De NVJ roept alle freelancers op om inzage te geven in hun contracten en in hun tarieven. Om een representatief beeld te krijgen van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers is het noodzakelijk dat freelancers en masse gehoor geven aan deze urgente oproep.

Daarom roepen wij alle leden die nog niet hebben gereageerd op om alsnog de volgende informatie te verstrekken:
- kopie contracten freelancers;
- kopie contracten persfotografen;
- kopie contracten webredacteuren;
- overzicht betaalde tarieven per medium van de afgelopen vijf jaar (2007 tot en met 2011);
- leeftijd, functie en medium vermelden (naam optatief).

De informatie zal worden gebruikt om de discussie met de mediasector, de politiek en de NMa aan te gaan over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers. Schroom daarom niet om mee te doen en informatie in te zenden naar freelance@nvj.nl want alleen dan kan de NVJ een Eerlijk Deel bedingen bij opdrachtgevers.

Het spreekt voor zich dat alle informatie strikt vertrouwelijk zal worden behandeld.