Uw regio verdient een eigen krant

zaterdag 7 januari 2017

De regionale media hebben het stevig te verduren. Dat is geen nieuws. Advertentie-inkomsten lopen terug, net als de  betaalde oplage van de kranten. Burgers krijgen hun informatie via andere, digitale kanalen. De betrouwbaarheid van het medium lijkt er minder toe te doen.

Ook de krant of de site, die u nu leest, heeft daar last van. Als lezer merkt u daar misschien niet eens zoveel van; u krijgt nog altijd via de krant of site een compleet overzicht van het nationale, internationale en regionale nieuws.

Als actief burger en bewoner is het u misschien wel al opgevallen, dat de krant minder aanwezig is in uw dorp of wijk. Met nu al bijna 50 procent minder journalisten dan in 2004, ook bij deze krant, is het onmogelijk om in elk dorp of wijk paraat te zijn.

Toch slaagde deze krant erin om een band met u als lezer overeind te houden, anders las u dit stuk immers ook niet.

Om die band met de lezer is het ons te doen. Die krijg je als krant niet cadeau. Dat is mensenwerk. Daarbij gaat het om journalisten, die een connectie maken met de bewoners en lezers in de regio. Die regionale bedrijven en politiek kritisch volgen en bevragen.

Om redacties die in staat zijn u als lezer materiaal aan te leveren om uw mening te vormen over zaken die u nauw aan het hart gaan in uw directe woonomgeving. Daarvoor heb je stevige redacties nodig in het hart van het verschijningsgebied van uw krant. Zelfstandige redacties met een eigen smoel.

Juist die, voor de regionale journalistiek belangrijke zaken, komen met de op oudejaarsdag aangekondigde plannen van de eigenaar van deze krant, het TMG-concern, ernstig onder druk te staan. TMG wil fors snijden in de regionale redacties, maakt een zeer vergaande samenwerking met de redactie van de Telegraaf welhaast onvermijdelijk en offert daarmee volgens de NVJ het unieke regionale en lokale karakter van uw krant op. 

Het verlies van opnieuw een kwart van de journalisten (één op de vier!) van de regionale krantentitels in Noord Holland en de regio Leiden is voor ons onaanvaardbaar. Het van kritische informatie voorzien van bij elkaar 2 miljoen lezers met 140 journalisten is een utopie. Zo’n grote reductie mag met het oog op voor ons land cruciale landelijke en lokale verkiezingen geen werkelijkheid worden.

Wij als beroepsvereniging van journalisten steunen dan ook de journalisten in hun strijd om het voortbestaan van hun en uw krant. Dat is een krant die zijn regio kent en geloofwaardigheid hoog in het vaandel heeft staan.

Dat is mensenwerk dicht op de huid van de regio en aangestuurd vanuit die regio. Alleen op die manier behouden we een waardevolle regionale nieuwsvoorziening, het regionale dagblad dat u verdient.

  • Dit opiniestuk van Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, verscheen zaterdag 7 januari in de kranten van Holland Media Combinatie (HMC)