UWV betaalt honderd zzp’ers terug

vrijdag 3 september 2010

Tot nu toe hebben bijna honderd zzp’ers, die ten onrechte door het UWV van uitkeringsfraude waren beschuldigd, hun uitkering, boete en de daarover betaalde rente teruggekregen. Dit blijkt uit een voortgangsrapportage die minister Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het UWV heeft in totaal drieduizend zzp’ers benaderd waarvan de helft een herzieningsonderzoek heeft ingediend. Tot 1 augustus werden 552 dossiers in behandeling genomen. Daarvan zijn er nu 122 afgehandeld. Inmiddels hebben 99 zzp’ers in totaal ruim vier ton terugontvangen van het UWV. De overige 23 verzoeken zijn afgewezen.

Het UWV vervolgde in de afgelopen jaren enkele duizenden zzp’ers, omdat ze zouden hebben gefraudeerd. Deze zzp’ers begonnen voor zichzelf vanuit een WW-uitkering, maar werden daarbij slecht voorgelicht over het aantal gewerkte en niet gewerkte uren dat ze moesten opgeven. Zowel FNV en NVJ hebben dit probleem in 2009 aangekaart bij de Tweede Kamer, die vervolgens de Nationale Ombudsman heeft verzocht een onderzoek te verrichten. In februari van dit jaar kwam hij met het rapport ‘Zzp’ers met een valse start’. Daarin constateert de Ombudsman dat het UWV ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld en daardoor grote groepen mensen ‘onevenredig zwaar getroffen’ zijn.