Vacatures bestuur NVJ

vrijdag 10 april 2020

De NVJ is op zoek naar leden die actief willen worden in het NVJ-hoofdbestuur. Het NVJ-bestuur streeft naar een brede vertegenwoordiging van de beroepsgroep, zowel qua functieprofielen van de bestuursleden als qua persoonlijke achtergrond.

De NVJ is op zoek naar een bestuurslid, een vicevoorzitter en een voorzitter. Voor het voorzitterschap draagt het bestuur waarnemend vicevoorzitter Renske Heddema voor. Leden van de NVJ kunnen zich op eigen titel of via een voordracht vanuit een sectie kandidaat stellen voor een bestuursrol.  

In het huidige hoofdbestuur treden af: voorzitter René de Monchy, die een half jaar geleden aankondigde zich tijdelijk terug te trekken, en waarnemend voorzitter Wilma Haan, die er twee termijnen op heeft zitten. Penningmeester Frans Pasma stelt zich herverkiesbaar voor een derde termijn en het bestuur draagt hem voor. Waarnemend vicevoorzitter Renske Heddema wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van de NVJ.

Het hoofdbestuur van de NVJ bestaat uit zeven leden. Het bestuur bepaalt het beleid, in nauw overleg met de algemeen secretaris, en geeft invulling aan de statuten van de NVJ.

Functieprofielen

Verkiezingstermijn

 • heden tot 16 augustus - Individuele leden kunnen zich kandidaat stellen; secties en bestuur kunnen kandidaten voordragen.
 • 16 augustus - Sluiting termijn voordragen kandidaten.
 • 24 augustus - Namen en motivaties van de kandidaten (indien meerdere) op NVJ.nl bekendgemaakt. Leden kunnen via digitale raadpleging hun voorkeur uitspreken.
 • 6 september - Sluiting digitale ledenraadpleging.
 • 7 september - Bekendmaking resultaat ledenraadpleging.
 • 12 september - Definitieve verkiezing door de ALV.

Aanmelden

Wil je graag actief worden binnen de NVJ en herken je jezelf in een van de functieprofielen? Kandidaat-bestuursleden kunnen tot 16 augustus a.s. een e-mail sturen naar algemeen secretaris Thomas Bruning via tbruning@nvj.nl. Stuur hierin mee:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Huidige werkstatus/werkgever + functie en evt. relevante nevenfuncties
 • Motivatie/onderbouwing aan de hand van 4 vragen*
 • Weblinks LinkedIn en Twitter
 • Profielfoto (liggend minimaal 750x505 pixels, rechtenvrij + eventueel naam van de fotograaf)

*4 interviewvragen (graag max 400 woorden): 

 1. Waarom vind je de NVJ belangrijk voor de beroepsgroep?
 2. Waarin wil je de NVJ sterker maken/ welke ambities heb je binnen een mogelijke bestuursrol?
 3. Welke (bestuurs)ervaring neem je mee die een waardevolle bijdrage kan zijn voor de NVJ?
 4. In het NVJ-bestuur is het van belang dat kandidaten onafhankelijk kunnen opereren. Kan je dat op basis van je CV waarmaken?

Downloads