Vanaf 1 januari 2021 gaat de tweede aanvraagronde van het Noodfonds NVJ open

maandag 21 december 2020

Freelance journalisten die financieel geraakt zijn door de coronacrisis en hun freelancepraktijk willen voortzetten kunnen vanaf 1 januari a.s. weer een aanvraag indienen bij het Noodfonds van de NVJ. De financiële bijdrage dient ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten uit zelfstandige journalistieke werkzaamheden die je als gevolg van de coronacrisis bent misgelopen. De bijdrage kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 5.000. De tweede aanvraagronde duurt van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Je aanvraag bestaat uit:

  • een omschrijving van welke ernstige financiële problemen je ondervindt binnen jouw beroepspraktijk door inkomsten die je bent misgelopen als gevolg van de coronacrisis
  • de documenten (contracten, e-mails, etc.) waarmee je kunt aantonen dat je deze inkomsten bent misgelopen
  • vermelding van je totale jaaromzet uit journalistiek werk over 2018, 2019 en 2020
  • je CV of portfolio.

Na het insturen van het formulier ontvang je informatie over waar je je persoonlijke documenten (in 1 pdf) naartoe kunt sturen. Binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn ontvang je bericht over het besluit.

Drie aanvraagrondes

Het budget van het Noodfonds NVJ wordt gelijk/eerlijk verdeeld en in drie aanvraagrondes beschikbaar gesteld:

  • 15 september 2020 – 15 oktober 2020
  • 1 januari 2021- 31 januari 2020
  • 1 april 2021 – 30 april 2021

Budget

Dit noodfonds wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de middelen van LIRA en is daarom gericht op freelance journalisten, die teksten of scripts schrijven voor print/digitale producties en radio/tv. Lidmaatschap van de NVJ of aansluiting bij LIRA is geen vereiste. Voor de regeling is een budget van maximaal € 400.000,- beschikbaar gesteld door Stichting LIRA. Het budget wordt verdeeld tussen de NVJ en de Stichting Steunfonds Auteurs van de Auteursbond, die de regeling gezamenlijk uitvoeren.

De NVJ ontving tijdens de eerste aanvraagronde 58 aanvragen waarvan er 43 zijn toegekend. Er zijn hierbij bedragen toegewezen tussen de € 1.500 tot € 3.000.

Beoordeling aanvraag

Het bestuur van de NVJ heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. Hierin hebben Agnes Koerts en René Bogaarts zitting.

Ga naar de pagina van het Noodfonds NVJ voor meer informatie.


Wil je een financiële bijdrage voor een geschreven journalistieke productie of journalistiek fotoproject? Hiervoor kun je terecht bij het Matchingfonds 2020 – Steunfonds Freelance Journalisten en Fotojournalisten.

nvjacademylogo.png