Vaststellen agenda cao-onderhandelingen UB

dinsdag 30 mei 2017

Het overleg dat de NVJ, andere vakorganisaties en de Werkgeversvereniging UB afgelopen maandag hadden over een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf, stond in het teken van het vaststellen van de agenda voor de komende periode.

Pensioenafspraak

Zo hebben de vakorganisatie de ambitie uitgesproken om nog voor 1 oktober te komen met afspraken over het onderwerp pensioen. Dit is nodig omdat rond 1 oktober de contracten voor 2018 worden afgesloten. Te lang wachten kan tot gevolg hebben dat er geen afspraken meer kunnen worden gemaakt die op 1 januari 2018 kunnen ingaan. De werkgevers hebben toegezegd op korte termijn met de pensioenwoordvoerders uit de verschillende delegaties in gesprek te gaan en delen de ambitie om voor 1 oktober tot een afspraak te komen.

Loonontwikkeling en looptijd

Tevens is gesproken over de loonontwikkeling en de looptijd. De werkgevers willen dit echter pas later in het proces concretiseren. Na enig aandringen hebben zij uitgesproken dat er maar beperkte mogelijkheden zijn voor loonontwikkeling en te willen streven naar een cao van ongeveer twee jaar. De vakorganisaties zijn het niet eens met de analyse dat er beperkte ruimte is voor loonontwikkeling. Dit zal later in het proces nog ter sprake komen.

Gelijk speelveld

De vakorganisaties hebben er ook op aangedrongen om tijdens de volgende bijeenkomst te spreken over het gelijke speelveld. De werkgevers staan hier voor open, maar het is mogelijk dat de agenda maakt dat dit onderwerp de keer daarna wordt besproken.

Op dit moment werken de werkgevers nog een aantal vragen van de kant van de vakorganisaties uit. Zodra hier een passend antwoord op is gegeven kunnen de inhoudelijke besprekingen van start. De volgende bijeenkomst staat gepland op 12 juni.