Veel gestelde vragen onderhandelingsresultaten cao

dinsdag 25 november 2014

De NVJ ontvangt veel vragen over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe cao voor dagbladjournalisten. De meest gestelde vragen zijn verzameld in een FAQ – cao Uitgeverijbedrijf, waarin de nieuwe Journalistieke cao is opgenomen. Hierin is ook puntsgewijs het onderhandelingsresultaat voor de cao’s dagblad en tijdschriften voor 2014 opgenomen. 

Zoals eerder bekendgemaakt hebben de NVJ en Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) op 3 oktober een onderhandelingsresultaat bereikt over één cao voor de gehele uitgeverijsector, inclusief een Journalistieke cao. Ook werd er een onderhandelingsresultaat bereikt over 4 journalistieke cao's voor Dagbladjournalisten, Publiekstijdschriftjournalisten, Opinieweekbladjournalisten en Vaktijdschriftjournalisten.

Inmiddels hebben de besturen van de secties Tijdschriften (en Lokaal) hun akkoord gegeven op de onderhandelingsresultaten, waarna deze aan de leden ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd. Het bestuur van de sectie Dagblad is nog in overleg en komt op 1 december weer bijeen. Wanneer ook hier een akkoord is gegeven op alle onderdelen, zal de NVJ informatiebijeenkomsten in het hele land organiseren.