Veel kandidaten bestuur en beleidsteams NVJ

maandag 13 september 2021

De NVJ heeft 56 aanmeldingen voor 24 vacante posities binnen het bestuur en de beleidsteams ontvangen. De aanmeldingstermijn voor kandidaatstelling van verkiesbare posities sloot 7 september.
 


Secretaris Thomas Bruning van de NVJ: “Er is behoorlijke animo onder de leden om actief te worden, of te blijven, binnen de NVJ.” De NVJ hanteert een nieuwe structuur om meer inbreng vanuit de leden te organiseren. Bruning: “Het is goed nieuws dat zoveel mensen hebben gereageerd. De nieuwe structuur is blijkbaar een succes.” Voor alle functies zijn kandidaten gevonden, de namen worden later bekend gemaakt. 

Beleidsteams
De beleidsteams werken in opdracht van het bestuur. Ze kunnen zelf onderwerpen agenderen bij het bestuur en voorstellen daar beleid voor te ontwikkelen. De adviezen zijn zwaarwegend; het bestuur moet goede argumenten hebben om ervan af te wijken. Leden van de beleidsteams werken aan het heden en de toekomst van de NVJ.

De beleidsteamleden zijn, samen met de vertegenwoordiger uit dezelfde ledengroep in het bestuur en een secretaris aanspreekpunt voor de eigen ledengroep. Gezamenlijk zijn zij het kernteam dat deel uit maakt van de vakgroep.

De kandidaten worden vanaf 14 oktober gepresenteerd op de website, vanaf 21 oktober starten de digitale verkiezingen.

Leden ontvangen een e-mail om hun stem uit te brengen.

Planning

  • 14 oktober – presentatie kandidaten
  • 21 oktober – start digitale verkiezingen
  • 3 november – sluiting verkiezingen
  • 4 november – vaststelling uitslag verkiezingen en presentatie bestuur en beleidsteams
  • 6 november – installatiedag bestuur en beleidsteams, vanaf 14.00 uur, de Observant, Amersfoort
  • 10 november – vergadering bestuur: bespreken portefeuilles