Veel support voor hoger beroep freelancers Rogier / Van Uem versus DPG Media

vrijdag 8 april 2022

Het hoger beroep van freelancers Ruud Rogier en Britt van Uem versus DPG Media onderstreepte nog eens het belang van deze zaak voor een billijk tarief voor de freelancers. De belangstelling en support van freelance (foto)journalisten om de zitting donderdag bij te wonen, was dermate groot dat er bij het Gerechtshof Amsterdam moest worden uitgeweken naar een grotere zaal.

Foto: Dingena Mol

Ruud Rogier en Britt van Uem wonnen in 2019 de zaak die zij aanspanden tegen DPG Media. De kantonrechter oordeelde toen dat de regionale tarieven van DPG Media te laag zijn en stelde ze met ruim 50 procent naar boven bij. DPG Media ging hiertegen in hoger beroep.

Beide freelancers zagen destijds geen andere mogelijkheid om naar de rechter te stappen, omdat DPG Media weigerde mee te werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Herhaaldelijk heeft de NVJ benadrukt dat het veel raadzamer is dat mediapartijen zich aansluiten bij de geschillencommissie, dat als doel heeft zakelijke conflicten tussen makers en opdrachtgevers laagdrempelig op te lossen. Donderdag werd door DPG bevestigd door te willen gaan tot het hoogste niveau en als het moet tot aan de Hoge Raad. Onwenselijk, vindt de NVJ, omdat de zaak zich al jaren voortsleept over de hoofden van de freelancers heen.

Tijdens de zitting legde de advocaat van Rogier en Van Uem, Otto Volgenant, nog eens de nadruk op de recordwinsten die DPG Media maakt. Ook de regionale dagbladen renderen prima. Volgenant haalde hierbij de analyse van Joost Ramaer aan die hij maakte op basis van een rapport van adviesfirma KPMG, opgesteld in opdracht van DPG Media. 

Een schril contrast was dan ook de uiteenzetting van fotojournalist Ruud Rogier over de 42 euro die hij ontvangt per foto en de werkzaamheden die daartegenover staan. Een foto kan er nog zo eenvoudig uitzien, maar is niet eenvoudig te maken, legde hij uit. Er is overleg met de redactie, er is reistijd, er is overleg ter plekke, voorbereiding - 'koeien en mensen op de juiste plek, een kind dat niet huilt en een boze buurman die buiten beeld blijft' -, fotograferen, wederom reistijd, fotobewerking, archivering en facturering. Reken je het fototarief om naar een uurtarief, dan komt dat neer op een schamele 15 tot 18 euro per uur.

Het Hof geeft DPG Media en de freelancers vier weken de tijd om te komen tot een schikking die, aldus de NVJ, recht doet aan de zaak die Britt van Uem en Ruud Rogier hebben aangebracht. Indien er voor 11 mei geen schikking komt, dan volgt de uitspraak in hoger beroep op 21 juni (streefdatum).