Veelvuldig gebruik nieuwe Plagiaatopsporingsdienst

donderdag 23 oktober 2008

De NVJ Plagiaatopsporingsdienst, begin september gelanceerd, is al door bijna 300 freelance journalisten geraadpleegd. De NVJ start binnenkort met een gebruikersonderzoek. Zij wil weten of de gebruikers tot nu toe daadwerkelijk auteursrechtschending hebben opgespoord. Ook wordt uitgezocht welk soort informatie relatief vaker wordt gekopieerd.

Sinds de Opsporingsdienst Plagiaat in de lucht is ontvangt de NVJ nog regelmatig vragen van journalisten over de functie en het gebruik van de opsporingsdienst. Hieronder de meest gestelde vragen:

Wat is het voordeel van de NVJ Plagiaatopsporingsdienst ten opzichte van Google?
De NVJ maakt gebruik van speciaal voor dit doel ontwikkelde software waarbij het mogelijk is om vergelijkingen te maken van originele teksten met verschillende gevonden bronnen.

Waar is de NVJ Plagiaatopsporingsdienst te vinden?
Op www.freelancejournalist.nl kunnen Freelanceleden inloggen met hun lidmaatschapsnummer en een inlogcode.
Freelancers die nog niet meedoen met de freelancejournalist.nl kunnen zich alsnog aanmelden met behulp van de handleiding, te vinden op www.nvj.nl/freelance.

Hoe ga je vervolgens te werk?
Na het inloggen verschijnt het webmanagementsysteem Webcomposer. Klik op Content Manager en vervolgens op Rapport Overzicht onder het kopje Plagiaat Module. Klik dan op Document Toevoegen en Indienen om het document te verzenden.

In welke formats kun je documenten indienen?
Op dit moment kunnen alleen platte teksten worden vergeleken in Word en PDF-bestanden. Het is technisch nog niet mogelijk om tabellen en foto’s in de zoekactie mee te nemen. Er wordt wel aan gewerkt om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Wat betekent pending?
Documenten die zijn geupload komen in de status pending terecht. Dit betekent dat je even geduld moet hebben voordat de rapportage van de zoekactie gereed is.

Hoe lang duurt het voordat het resultaat van de zoekactie binnen is?
Meestal neemt de detectie enkele minuten in beslag. De duur is afhankelijk van het aantal deelnemers dat tegelijkertijd van de dienst gebruik maakt. Na plagiaatdetectie ontvang je een e-mail met de uitnodiging opnieuw in te loggen. Klik weer op Content Manager en Rapport Overzicht en vervolgens op het ‘vergrootglas’ van de gevonden bronnen. Onder Toelichting staat een gedetailleerde rapportage per bron.

Herkent de dienst ook delen van een artikel als het ingediende artikel is ingekort, een woord is omgezet of een andere kop heeft gekregen?
Ja, de plagiaatdienst herkent ook enkele zinnen.

Worden de geuploade documenten bewaard?
Nee, de zoekmachine houdt niet permanent bij of de geuploade artikelen op internet verschijnen. Wat wel mogelijk is de geuploade documenten uit de database verwijderen. Dit gebeurt door op het kruisteken te klikken. Je kunt de documenten dan op een later tijdstip opnieuw indienen en checken of in de tussentijd inbreuk gemaakt is.

Wat moet je doen als je plagiaat hebt geconstateerd?
Je kunt zelf degene aanspreken die je werk zonder toestemming heeft gepubliceerd. De NVJ heeft een tekstvoorbeeld opgesteld die te downloaden is in de Handleiding, te vinden onder de rubriekskop Plagiaat Module. Deze brief kun je zelf aanpassen en versturen. Wanneer er geen of geen afdoende reactie volgt, kun je je wenden tot de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ voor kosteloze rechtsbijstand.
E-mail juridisch@nvj.nl of bel 020 – 6766771.