Verbeterde afspraken SBK Sanoma

maandag 11 mei 2009

Opnieuw overleg tussen de NVJ en Sanoma over een nieuw sociaal beleidskader heeft geleid tot verbeterde afspraken. De NVJ legt het resultaat neutraal voor aan de leden werkzaam bij Sanoma.

De belangrijkste afspraken op een rijtje:

De looptijd van het nieuwe SBK zal zijn van 1 mei 2009 tot en met 31 december 2009. In november 2009 worden de gemaakte afspraken geëvalueerd. Het oude SBK geldt tot 1 mei 2009. Bij reorganisaties waarvoor de adviesaanvraag is ingediend in de maand mei 2009, zullen de voor de medewerker meest gunstige bepalingen worden toegepast.

Talent & Result wordt ingeschakeld voor de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. De medewerker wordt vanaf de datum start zoektermijn vrijgesteld van werk. Dit is een enorme verandering ten opzichte van eerdere afspraken.

In het oude SBK was nog sprake van herplaatsingstermijnen. In het bereikte akkoord is er sprake van zoektermijnen, waarin men vrijgesteld is van werk. De zoektermijnen zijn korter dan ze waren. Wel zijn de termijnen voor de oudere werknemers met langere dienstverbanden aanmerkelijk verbeterd.

Een boventallige medewerker die geen gebruik wil maken van Talent & Result en uiterlijk 14 dagen na het starten van de zoektermijn aan Sanoma te kennen geeft dat hij het dienstverband wil beëindigen, heeft recht op een vertrekpremie.
De medewerker van 40 jaar en ouder en de medewerker die jonger is dan 40 jaar maar die 10 of meer dienstjaren heeft, ontvangt een bedrag ter grootte van de hele zoektermijn inclusief de fictieve opzegtermijn.
Medewerkers tot 40 jaar met minder dan 10 dienstjaren houden de oude vertrekpremie (50% x (zoektermijn + fictieve opzegtermijn)).
Wanneer de medewerker na ingang van de zoektermijn vertrekt, dan worden de 'gebruikte' maanden van de zoektermijn in mindering gebracht.

In de CAO is bepaald dat er bij ontslag recht is op een aanvulling op de WW-uitkering van 10% gedurende een bepaalde periode (zie pag. 80 BTU-CAO).

Medewerkers die op het moment van ontslag 45 jaar of ouder zijn en 10 of meer dienstjaren hebben, en na afloop van hun WW geen uitzicht hebben op een andere baan, krijgen een extraatje bovenop de CAO-regeling.
-Werknemers van 45 tot en 49 jaar 2 brutomaandsalarissen (excl. vakantietoeslag)
-Werknemers van 50 jaar en ouder 3 brutomaandsalarissen (excl. vakantietoeslag).