Verbod om meer dan 10x per maand een WOB-verzoek te doen

dinsdag 9 april 2013

De gemeente Dordrecht heeft haar beleid om illegale kamerverhuur tegen te gaan. De eigenaar van de panden reageert met het indienen van honderden bezwaar- en beroepschriften en verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, met de erkenning dat hij dat doet om te “zieken.” De gemeente Dordrecht vordert in een kort geding een verbod om meer dan 10 verzoeken per maand (uitgezonderd bezwaren en beroepen) te doen. De voorzieningenrechter wijst de vordering van de gemeente toe wegens misbruik van bevoegdheid.