Verdeeldheid Regionale Omroepen openlijk op straat. Mediaplan-Dekker lijkt passé

woensdag 31 augustus 2016

Staatssecretaris Dekker wil van de regionale omroepen een duidelijke meerderheid voor de aanpassing van de tweede fase wetgeving van de Mediawet. Zo niet, dan wordt het wetsvoorstel niet voorgelegd aan de ministerraad en krijgen de regionale omroepen in 2017 alsnog het volle pond aan bezuinigingen (17 miljoen euro) voor hun kiezen. De NVJ noemt dit politieke chantage. ‘Een meerderheid van de regionale omroepen heeft geen vertrouwen in de toezeggingen van de staatssecretaris, maar door deze druk van Dekker is het nu slikken of stikken’, zegt René Roodheuvel, omroepsecretaris van de NVJ, in het radioprogramma Langs de Lijn.

Staatssecretaris Dekker beloofde om voor de zomer met het tweede deel van de Mediawet te komen, die specifiek over de regionale omroepen zou gaan. Daarin zou worden geregeld dat de redacties van de omroepen journalistiek onafhankelijk zouden blijven en dat de regionale identiteit behouden gegarandeerd zou worden.

Centrale RPO

De Raad van State oordeelde dat de constructie die Dekker had bedacht juridisch niet haalbaar was. Vervolgens wilde Dekker dat de besturen van de omroepen akkoord moesten gaan met de aanpassing van de wet, met een meer centrale RPO, waarbij de omroepen een groter deel van de regionale redactionele onafhankelijkheid zouden moeten inleveren. Dekker voerde de druk op door een eerdere financiële  toezegging in te trekken. ‘Die toezegging was dat het ministerie in 2017 8,5 van de 17 miljoen aan bezuinigingen voor zijn rekening zou nemen vanwege de opgelopen vertraging mede door zijn eigen toedoen’, aldus René Roodheuvel.

Brief Ondernemingsraden vijf omroepen

De Ondernemingsraden van 5 van de 13 regionale omroepen hebben nu een brief [pdf] aan de staatssecretaris geschreven waarin zij oproepen om wel met wetgeving te komen. Daarmee ligt de regionale verdeeldheid openlijk op straat, want hierin staat ook dat 8 omroepen tegen het wetsvoorstel zijn. ‘De minister zegt nu dat hij een duidelijke meerderheid wil en als die er niet komt, dan krijgen de regionale omroepen alsnog die 17 miljoen aan bezuinigingen voor hun kiezen. De 5 omroepen zijn bang dat hij dit politieke dreigement gaat doorzetten en dat dit tot meer ontslagen op de redacties gaat leiden. Het is een enorme patstelling. De NVJ vindt dat er na twee jaar een goede - en vooraf toetsbare - wettelijke regeling moet komen, waarin de journalistieke onafhankelijkheid en regionale identiteit van de redacties overeind blijven’.

De redacties mogen niet de dupe worden van de trage politieke en bestuurlijke besluitvorming, vindt René Roodheuvel. Hij roept de Ondernemings- en Redactieraden op zich daardoor nu niet uit elkaar te laten spelen en een gezamenlijke lobby richting politieke partijen te beginnen met als inzet: meer tijd om alternatieven te bedenken voor het door de Raad van State afgewezen onderdeel in de wet; Dekker houden aan de eerder gedane financiële toezegging; geen extra ontslagen op redacties door de nu ontstane impasse.