Verdien geld met Lira

dinsdag 24 september 2013

Lira Nieuwswaarde nodigt freelance journalisten uit om opgave te doen van hun journalistieke werkzaamheden in 2012. Op basis van de opgave keert Lira collectief geïnde auteursrechtvergoedingen uit aan freelancers. Om een tijdige uitkering te kunnen garanderen, vraagt Lira de opgave voor 30 september 2013 in te sturen. De uitkeringen zullen in het laatste kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

Freelance journalisten van artikelen die zijn verschenen in Nederlandse kranten en publiekstijdschriften komen in aanmerking voor een reprorecht- en/of een leenrechtvergoeding.
Vanaf heden kunnen artikelen die zijn gepubliceerd in de jaren 2010, 2011 en 2012 worden opgegeven via de portal van Lira. Lees ook de Handleiding Journalistieke werken (pdf).
Opgave kan ook worden gedaan met het opgavenformulier periodieken.

Thuiskopie
De journalistieke bijdragen geschreven voor radio- en televisieprogramma’s uitgezonden in 2012 kunnen worden opgegeven via het opgavenformulier radio en televisie. Ook kunnen opgaven worden gedaan van uitzendingen in de jaren 2010 en 2011.

Lira verdeelt de thuiskopievergoedingen op basis van uitgezonden minuten. Nieuwsuitzendingen, sportwedstrijden en sport- en spelprogramma’s komen niet in aanmerking voor een thuiskopievergoeding omdat onderzoek aantoont dat dit soort programma’s niet of nauwelijks op CD of DVD worden opgenomen.