Verlenging cao Veronica

dinsdag 27 januari 2015

De cao Veronica Uitgeverij is wederom verlengd. Met werkgevers is over het jaar 2014 een structurele loonsverhoging van 1 procent  overeengekomen. Dit betekent dat er zo spoedig mogelijk een uitkering met terugwerkende kracht wordt verstrekt. Op termijn wordt aansluiting gezocht bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf, deel II Journalistiek. Over de overgangsbepalingen zal nog onderhandeld worden. Tot de overgang formeel een feit is blijft de huidige cao van toepassing.