Verlenging SBK NDC Media neutraal voorgelegd

donderdag 16 juli 2020

Na diverse gesprekken wordt een verlenging van het Sociaal Beleidskader bij NDC Media neutraal voorgelegd aan de leden van de gezamenlijke vakverenigingen NVJ, CNV en FNV. Leden werkzaam bij NDC kunnen hun stem uitbrengen voor 31 juli.

Foto: Kees van de Veen

Vanaf het begin van de besprekingen is duidelijk geweest dat de economische omstandigheden voor NDC onverminderd guur zijn en dat de gevolgen van de Covid 19 pandemie het klimaat voor NDC nog verslechterd hebben. In die context hebben de bonden onderhandeld; enerzijds van uit het besef dat een reorganisatie onvermijdelijk is, anderzijds vanuit het streven die werknemers die zouden moeten vertrekken een vangnet te bieden dat zo dicht mogelijk bij het vorige SBK ligt. Dat oude SBK (tot eind 2019) had nog een ontslagvergoeding uitgaand van een transitievergoeding x 1,3. 

De directie van NDC stelt zich op het standpunt dat dat niveau niet kan worden gehandhaafd. Na diverse gesprekken zijn de partijen uitgekomen op een verlenging tot eind 2020, met een  transitievergoeding x 1,25 volgens de maatstaven van 2019. Dat laatste is voor mensen met een wat langer dienstverband gunstiger dan de huidige (vanaf 2020) transitievergoeding. Voor de rest is het SBK hetzelfde gebleven, dus met o.a. recht op outplacement en opleiding.

De bonden hebben besloten dit SBK neutraal  aan hun leden voor te leggen. Ondanks herhaald aandringen van de zijde van de gezamenlijke bonden om delen van het SBK te verbeteren, blijft de directie van NDC zich op het standpunt stellen dat deze regeling gezien de huidige financiële toestand van de onderneming het maximaal haalbare is. Dat accepteren de bonden en leggen daarom het SBK neutraal voor.