Verlenging sociaal plan Hearst

woensdag 22 april 2020

De leden werkzaam bij Hearst hebben unaniem voor een verlenging van het sociaal plan gestemd. De NVJ had het principeakkoord met een positief advies aan de leden voorgelegd. De looptijd van het verlengde sociaal plan is van 1 mei 2020 tot 1 mei 2021.

Het sociaal plan dient als vangnetregeling voor boventallige collega’s die als gevolg van een herstructurering/reorganisatie hun baan zouden kunnen verliezen. Een sociaal plan kan daarom in deze tijd van groot belang zijn.

In het sociaal plan zijn onder andere afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding en een outplacement- of opleidingsbudget.